Hoppa till innehållet

Brist på nätverk och stöd

För många familjer som bor i Helsingfors bor de närmaste släktingarna kanske långt från huvudstadsregionen eller till och med i ett annat land. Därför kan det vara svårt att ordna med till exempel barnvaktshjälp. För familjer som har flyttat från en annan ort kan det mitt i all annan brådska kännas jobbigt att skapa nya nätverk. Det är inte sällsynt att kontakten till gamla kompisar bryts när man blir förälder. Ofta hjälper det ändå redan att prata med en annan vuxen.

 

Mor tar sitt barn för en tillfällig barnvård.

 

Stadens tjänster

Helsingfors stad erbjuder många möjligheter för familjer att träffas och få hjälp.

Många upplever lekparkerna som bra ställen att vistas på ute, men de flesta av Helsingfors lekparker har också bra inomhuslokaler. I dem ordnas en hel del ledd verksamhet, som ger naturliga tillfällen att bekanta sig med andra familjer. Läs mer på webbsidan om Lekparker

Avgiftsbelagd barnvaktshjälp finns att få på många håll. Läs mer på sidan Tillfällig barnvård

Det finns också klubbverksamhet i daghem och lekparker som riktar sig för barn som vårdas hemma, de här kan lätta vardagen och ge föräldrarna en andningspaus. Läs mer om klubbveerksamhet

Socialhandledning för barnfamiljer ger stöd, handledning och rådgivning i olika livssituationer för familjer med små skolelever och barn under skolåldern. Läs mer om socialhandledning för barnfamiljer

Flickornas hus (på finska) erbjuder stöd för unga mammor. Verksamheten Unga mödrar är avsedd för mammor under 21 år som är gravida eller har fött barn. Flickornas hus har mångsidig verksamhet också för andra flickor och kvinnor i åldern 10–28 år.

Pojkarnas hus (på finska), är en träffpunkt för pojkar och män i åldern 10–28 år.

En ung pappa går till Pojkarnas hus, när han kan få kamratstöd.

Organisationer

I Helsingfors finns det många organisationer som gör familje- och barnarbete. Hos dem man kan få hjälp, råd och kamratstöd till exempel i anknytning till en viss livssituation.

Barnavårdsföreningen

Barnavårdsföreningen (BF) har ett barnhem och flera daghem och eftermiddagsverksamhet i Helsingfors. BF ordnar stöd och råd till barn och familjer som upplever vardagen som utmanande, exempelvis på grund av skilsmässa eller neuropsykiatriska problem. BF arbetar också i skolorna för att stödja barns och ungas välmående där. BF verksamhet:

Mannerheims Barnskyddsförbund

Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL) ordnar familjekaféer i huvudstadsregionen (på finska). Förbundet organiserar också aktiviteterna  Perhekummi- och Kylämummit ja -vaarit (på finska). Rådgivningen ger mer information om familjegrupperna Vahvuutta vanhemmuuteen (på finska).

MLL ordnar även kortvarig hjälp med vård av barn i hemmet dygnet runt. Hjälpen kan användas i enlighet med dina egna och familjens behov, till exempel när barnet blir sjukt eller föräldrarna behöver tid att hämta andan, ägna sig åt en hobby eller tillbringa tid på tu man hand. Alla MLL:s barnskötare får utbildning eller inskolning för sin uppgift. Barnskötarna tecknar en yrkesansvarsförsäkring. MLL vidareutbildar, övervakar och handleder också sina barnskötare.

Folkhälsan

Folkhälsan ordnar bland annat familjecaféer, läger och andra verksamheter för barn och familjer på svenska.

Befolkningsförbundet

Befolkningsförbundet upprätthåller en komplett webbplats, Perheaikaa, där det finns många råd, tips och kamratstöd i form av nätdiskussioner och chattar (på finska).

OmaKamu ry

Föreningen (på finska) utbildar och förmedlar frivilliga stödpersoner som långvariga vuxna vänner till barn och ungdomar.

Pienperheyhdistys

Stöd och hjälp erbjuds också av Pienperheyhdistys (på finska), som organiserar bland annat manligt kamratstöd (på finska). Även Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry (på finska) erbjuder stöd för ensamförsörjare.

Hope

Många familjer har ont om pengar och krafter. Hope – Yhdessä ja Yhteisesti ry (på finska) hjälper mindre bemedlade barnfamiljer och barnfamiljer som upplevt plötsliga kriser samt omhändertagna barn. Genom dem kan man exempelvis få årstidsenliga donerade kläder i gott skick.

Familjer med två kulturer

I Helsingfors bor det många barnfamiljer med två eller flera kulturer och de kan få stöd av till exempel projektet Duo (på finska) eller på Familia ry's webbplats (på finska). Föreningen Parasta Lapsille ry ordnar mångkulturella familjeläger (på finska).

NMKY

Föreningen NMKY organiserar pappa-barnaktiviteter (på finska) för pappor och barn.

HelsingforsMission

HelsingforsMission kan ge stöd i situationer där du känner dig ensam med ditt barn. Organisationen erbjuder kamratstöd och samtal i vardagen. Den erbjuder mentorer som stöd för familjer och ordnar dessutom med gruppverksamhet och samtalssällskap för barnfamiljer (på finska).27.02.2020 09:01