Hoppa till innehållet

Beroenden och rusmedelsfostran

Alkohol, tobak, droger, läkemedel eller spel kan vara beroendeframkallande.

Beroenden och rusmedel kan oroa dig som förälder och fostrare. Också barnet kan oroa sig för din eller någon annan bekant vuxens rusmedelsanvändning. Barn, unga och vuxna kan bli beroende av till exempel alkohol, spelande och internet. Mer information om olika beroenden hittar du på webbplatsen Droglänken.

Barns och ungdomars användning av rusmedel har efter hand minskat. De lockas emellertid av att testa gränser. Ofta kan också kompisgänget pressa unga att prova till exempel alkohol eller tobak.

Det lönar sig för föräldrar att utan att tveka föra rusmedel på tal och diskutera ämnet med sina barn, även om det inte skulle finnas några problem. På så sätt visar man barnen att man kan prata om rusmedel. Ni kan också tillsammans fundera på varför det är bäst att säga nej till rusmedel och öva på att göra det. På webbplatsen Droglänken finns exempel och tips om hur man kan prata om rusmedel med barn.

På ungdomsstationerna erbjuder staden hjälp vid beroenden och missbruksproblem hos unga.
Organisationer erbjuder också stöd. Om du misstänker eller vet att ditt barn använder droger kan du till exempel ringa den avgiftsfria rådgivningstelefonen (på finska): 0800 900 45 (EHYT rf). Droglänken har också en finskspråkig rådgivningstjänst, där man får svar av en yrkesutbildad person efter cirka en vecka. Dessutom hittar du stödtjänster i listan med länkar i den högra kanten.

 

Lasten seurassa: 10 kysymystä alkoholin käytöstä, Vanhempainliitto

 

Spel- och internetberoende

Källa: psykiatern Ben Furman, MuksuoppiAppi

Föräldrar funderar ofta på

 • hur länge barn ska få spela elektroniska spel och använda sina smarttelefoner och
 • i vilken mån man bör begränsa användningen av sådana apparater.

I denna fråga uppstår det nuförtiden gräl mellan barn och föräldrar överallt i världen.
Furman tar inte ställning till vad som är lämplig skärmtid för barn i en viss ålder. Däremot berättar han hur du kan utnyttja Muksuoppis principer när du vill begränsa ditt barns skärmtid.

Det är lättare att börja än att sluta

Det är lättare att få ett barn att göra något annat än att få barnet att sluta göra något hen tycker om. Därför kan det vara bättre att inte försöka få ditt barn att sluta spela utan att i stället försöka få barnet att syssla mer med något som du vill att hen ska göra i stället för att spela.

 • Fundera först på vad du vill att ditt barn ska göra i stället för att spela.
 • När du sedan pratar med ditt barn, prata inte alls om spelandet, utan endast om det du vill att hen ska syssla mer med.
  • Om du till exempel vill att barnet ska använda mer tid för läxorna (i stället för att spela), nämn inget om spelandet. Prata i stället med barnet om hur hen skulle lyckas med att använda mer tid för läxor.

Visa förståelse

Visa förståelse när du pratar med barnet om att du skulle vilja att hen använder mer tid för att göra något sådant som du vill att hen ska lägga tid på. Till exempel ”Jag vet att det inte är lätt för dig att göra läxor när du har så mycket intressantare saker att göra.”

Fundera på lösningar tillsammans med barnet

Låt barnet vara med och fundera på vad som skulle hjälpa hen att syssla mer med det du vill att hen ska göra. Till exempel ”Hur skulle du kunna lägga mer tid på läxorna? Vad skulle kunna hjälpa dig med det?”

Om du inte pratar om att begränsa spelandet utan bara om de saker som barnet lämnar ogjorda på grund av spelandet är det lättare att ta i bruk stegen i Muksuoppi. Nu kan du fråga bland annat:

 • Hur borde barnet lära sig att gå tillväga för att hen skulle kunna syssla mer med sådana saker som du vill att hen ska göra?
 • Vilken nytta skulle barnet och andra människor ha av att hen skulle lära sig att reservera mer tid för att göra de andra sakerna?
 • Vad skulle barnet vilja kalla den konsten?
 • Vilka personer skulle barnet vilja be uppmuntra hen?
  Och framför allt:
 • Hur kan du och de övriga familjemedlemmarna vid behov påminna barnet om denna tidsanvändningsfråga på ett vänligt sätt som hen själv accepterar?

Sammanfattning

Om du vill ingripa i ditt barns överdrivna spelande eller telefonanvändning och normal begränsning inte ger önskat resultat, prova ett annat tillvägagångssätt.

Istället för att du försöker begränsa ditt barns skärmtid, fundera tillsammans med barnet på vad som skulle hjälpa hen att syssla mer med det du önskar hen ska göra i stället för att spela.18.03.2019 15:18