Hoppa till innehållet

Att sätta gränser

Mamma och barn diskuterar de gemensamma reglerna för familjen.

Gränssättning skapar såväl psykisk som fysisk trygghet för barnet. Klart och konsekvent dragna gränser skyddar barnet mot saker som hen inte ännu kan förstå eller hantera. Gemensamma spelregler underlättar också föräldrarnas vardag. Gränserna dras i relation till barnets utvecklingsnivå. Barnet lär sig då förstå vad som förväntas av hen i olika åldrar. Följdriktighet, lugn och samtal är nyckelord när man sätter gränser.

Barn kan reagera kraftigt och ljudligt på de gränser som föräldern sätter. För föräldern känns det förstås inte trevligt att göra barnet besviket men ibland är det nödvändigt. Känslor av otillräcklighet, utmattning och osäkerhet är vanliga i barnfamiljers vardag och man behöver inte bli skrämd av dem. Om man känner sig vilsen finns det gott om hjälp, stöd och råd att få.

Läs mer om barns användning av medier och spel på sidan om internet, sociala medier och spel och på sidan om skärmtid.

 

 

Ett alternativ till bestraffning 

Kahdeksan kysymystä lapsen median käytöstä, Mannerheims Barnskyddsförbund:

 

Barn och media – en guide för uppfostrare, Nationella audiovisuella institutets enhet för mediefostran och bildprogram (kavi.fi/meku)

 

Sopivaa etäisyyttä etsimässä, Mannerheims Barnskyddsförbund::10.01.2020 09:45