Hoppa till innehållet

Elevvård

Elevvårdsgrupp och föräldrarna diskuterar hur skulle kunna stödja eleven i skolan.08.03.2019 14:00

Skolhälsovården

Ditt barn kan få hjälp och stöd i utvecklingen och välbefinnandet.

Skolkuratorn

Ditt barn kan få hjälp och stöd i skolarbetet och välbefinnandet.

Skolpsykologen

Ditt barn kan få hjälp och stöd i psykiskt välbefinnande och inlärningssvårigheter.

Särskilda behov i skolan

Ditt barn kan få hjälp och stöd till speciella behov och inlärningssvårigheter.