Hoppa till innehållet

Eftermiddagsverksamhet

Handledaren och skolelever hänger upp en fågelholk i trädet i eftermiddagverksamhet.


Helsingfors ordnar eftermiddagsverksamhet för elever i årskurserna 1 och 2 och för elever som behöver särskilt stöd efter skoldagen

Eftermiddagsverksamhet i grupp inom grundläggande utbildning ordnas av skolor, organisationer, församlingar och privata serviceproducenter i skolor eller utrymmen nära skolan. Dessutom ordnar lekparkerna lekparksverksamhet även för skolelever. 

Eftermiddagsverksamheten innebär meningsfulla fritidsaktiviteter för barnen som stödjer hemmets och skolans fostringsarbete. Utöver den ledda verksamheten kan barnet koncentrera sig på sina egna lekar. Man vistas både utomhus och inomhus under eftermiddagen. Barn i eftermiddagsverksamhet omfattas av stadens frivilliga olycksfallsförsäkring. Barnen är försäkrade under den tid som eftermiddagsverksamheten pågår.  

Eftermiddagsverksamheten inom skolornas grundläggande utbildning är avgiftsbelagd. Inom måste man betala för mellanmålet. Utgående från familjens inkomster är det möjligt att anhålla om avgiftslättnad.

Man ansöker om en plats i eftermiddagsverksamheten och anmäler sig till lekparksverksamheten för ett läsår åt gången med skilda blanketter. Eftermiddagsverksamhet för skolelever ordnas inte under skolornas lovtider och inte heller lördagar.

Läs mer om eftermiddagsverksamhet27.01.2020 14:42

HOBBYER

Övriga hobbyer och hobbyklubbar för barn.

LÄGER OCH LOVVERKSAMHET

Aktiviteter för barn under lov.

LEKPARKER

Aktiviteter för skolelever och hela familjen.