Suoraan sisältöön

Skolmaten

Måltiden serveras i regel mellan klockan 10.30 och 13.00. Tidpunkten varierar från skola till skola. I måltiden ingår en varmrätt, sallad, råkost eller råbit, måltidsdryck, bröd och bredbart pålägg eller margarin. Dagligen serveras två alternativa huvudrätter.

Informationen om barnets specialdiet överförs tyvärr inte till skolan från daghemmet eller rådgivningsbyrån. Mer information om specialdieter.

Lärare och elever äter i skolan.

Vid planeringen av menyerna beaktas säsongens råvaror. Olika matteman och högtider som hör ihop med den finländska matkulturen uppmärksammas också på menyerna. Som exempel på de årliga temaveckorna kan nämnas den ekologiska veckan, närmatsveckan, skördeveckan och önskemålsveckan. Mattemana går ut på att man med hjälp av rätter från olika länder gör eleverna och studerandena bekanta med internationella rätter och seder.

Av högtiderna uppmärksammas självständighetsdagen, julen, påsken, första maj och vårens sista skoldag på menyerna.

Avgiftsbelagt mellanmål

Många skolor i Helsingfors säljer avgiftsbelagda eftermiddagsmellanmål. Om produkturvalet och de praktiska arrangemangen som hänför sig till serveringen av mellanmålet överenskoms skilt för varje skola. Mellanmålssortimentet omfattar dagligen tre produkter – olika brödprodukter, drycker och frukter.

Mellanmålen betalas i regel med mellanmålskortet. För mer information om mellanmålet kontakta skolan eller skolrestaurangen.09.07.2018 10:24

Mat

Mångsidiga och regelbundna måltider är bra för barnet