Hoppa till innehållet

Att börja skolan

Efter att ha gått ut förskolan börjar barnet i skolan.Pappa tar en bild av sitt barn framför skolan på första dagen i skolan.

Att börja skolan är ett stort steg i barnets och familjens liv. Det väcker många olika frågor hos föräldrarna. På den här sidan finns svar på de vanligaste frågorna samt nyttiga länkar. Till exempel på Mannerheims Barnskyddsförbunds föräldranät finns täckande information om att börja skolan och när ett barn är redo för skolan (på finska). 

Att gå till skolan är något nytt. Då man lär barnet detta kan man till exempel använda Mannerheims Barnskyddsförbunds kontrollista Koululaisen aamu (endast på finska). Du hittar fler nyttiga länkar i listan med länkar.

Du hittar svar på frågor gällande grundskolornas elevantagning till exempel här.

 

 

Information om skolstarten: Välkommen till skolan

 

Ta hand om den lilla skoleleven, Mannerheims Barnskyddsförbund 05.12.2019 13:54

Eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamheten innebär meningsfulla fritidsaktiviteter för barnen som stödjer hemmets och skolans fostringsarbete.