Hoppa till innehållet

Barnet i skolan

Eleverna lär sig om skogen genom att använda mobiltelefoner och surfplattor.

Skolelever tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Där lär de sig kunskaper och färdigheter som behövs i livet samt leker och spelar med kompisar. Föräldrarna kan ha många frågor som berör skolan. Mer information om att börja skolan hittar du här.  

Lärare och föräldrar kommunicerar elektroniskt genom Wilma.

 

Barnet tillbringar varje vardag många timmar i skolan. Vad gör barnen, lärarna och den övriga skolpersonalen?   

Som förälder får du information om skolan 

  • genom att fråga ditt barn
  • via Wilma
  • skolans webbplats
  • gemom att skicka e-post eller ringa till exempel läraren eller skolans kansli
  • gemom att delta i föräldramöten och andra evenemang
  • genom att själv medverka i olika grupper för att utveckla skolan eller via föräldraföreningen

Hösten 2016 togs en ny läroplan i bruk. Mer information om läroplanerna hittar du bland länkarna. I Helsingfors stads LP-portal hittar du också skolornas egna läroplaner.27.02.2020 09:21

SKOLMATEN

Vad äter man i skolan?

SAMARBETE MELLAN HEM OCH SKOLA

Hur kan jag påverka skolan? Hur fungerar Wilma?

ELEVVÅRD

Vem sörjer för mitt barns välbefinnande i skolan?

Eftermiddagsverksamheten

Hur anmäler jag mitt barn till eftermiddagsverksamheten?