Suoraan sisältöön

Familjeförberedelse i Helsingfors

Familjeförberedelsegrupperna är inhiberade under tiden 16.3-31.5.2020. Mer information i videon här invid.Material som kan användas i familjeförberedelse under coronasituationen (våren 2020)


Förlossning

En förlossning är någonting okänt, som varje förstföderska i någon mån är spänd inför. Det är för många första gången i livet som de helt enkelt inte kan veta hur det kommer att gå. Vanligtvis inte ens när det kommer att ske! Eftersom man inte kan planera en förlossning i förväg, kan man förbereda sig för den? Ja, det kan och ska man. Enligt undersökningar bedömer de som varit förberedda i efterhand att de hade en bättre erfarenhet av förlossningen, även när upplevelsen varit svår och allt gick på ett annat sätt än förväntat.

På webbplatserna Familjestöd och Kvinnohuset finns bra informationspaket om förlossningar. Läs informationen i lugn och ro. Du kanske känner att det är mycket information att ta in på en gång, men ta en sak i taget.

Förlossning (Kvinnohuset)

Förlossning (Familjestöd)


Återhämtning efter en förlossning

Efter förlossningen (Familjestöd)

Återhämtning efter förlossningen (Kvinnohuset)


Amning

Hur ska man förbereda sig inför amningen? Vad behöver man skaffa med tanke på amningen? Varför ska jag amma? Finns det några fördelar med det? Vad händer om jag får ett sår på bröstvårtan i början av amningen? Hur kan partnern eller stödpersonen ge stöd under amningen? Det är mycket viktigt att förbereda sig för amningen och skaffa information under graviditeten. Partnern är en viktig stödperson för amningen, så gå tillsammans igenom informationen om ämnet.

Förberedelser inför amningen (Familjestöd)

Amning (Kvinnohuset)


Den nyfödda

På webbplatsen Kvinnohuset finns bra videon om den grundläggande skötseln av babyn. Du hittar även information om screening av den nyfödda, det vill säga undersökningar som görs på babyn efter födseln, och om hur utskrivningen från sjukhuset går till.

Den nyfödda


Pappans/partnerns roll

Partnerns eller stödpersonens roll är mycket viktig trots undantagstillståndet och begränsningarna. På webbplatserna Familjestöd och Kvinnohuset finns bra texter om ämnet. Redan före förlossningen är det bra att tillsammans fundera över olika sätt som skapar trygghet för mamman under förlossningen och hur arbetsfördelningen ska se ut hemma efter förlossningen. Diskutera vad som är naturligast för er och vilka tankar det väcker.

Pappans/partnerns roll (Terveyskylä, på finska)

För pappan eller partnern (Familjestöd)


Att förbereda sig för föräldraskap

Föräldraskap ger även parförhållandet en ny dimension. Ett parförhållande är inte en förutsättning för gott föräldraskap och familjernas sammansättning varierar mycket. Man måste jobba för ett gott parförhållande och man kan påverka hur det fungerar. Även små gärningar och samtal hjälper att hålla parförhållandet ömsesidigt och levande. Det finns inget färdigt manus för föräldraskap, och det finns många olika slags föräldraskap som är bra för barnet. Det är viktigt att hitta ett eget sätt att vara förälder och diskutera det tillsammans med partnern. Hos en del uppstår känslor för barnet redan under graviditeten, hos andra vid första mötet med babyn, medan det för en del tar ett tag. Det är helt normalt och det är bra att ge det tid.
På webbplatsen Familjestöd berättas om föräldraskap och att förbereda sig för babyns ankomst.

Föräldraskap (Familjestöd)

Förberedelse för babyns födelse (Kvinnohuset)


Läs även

Mannerheims barnskyddsförbunds föräldrawebb (på finska)

Finska befolkningsförbundet, olika slags information om parförhållanden samt webbkurser (på finska)

Även på befolkningsförbundets webbplats finns mycket information om föräldraskap.

Amningshjälpen rf, Odottajan opas (på finska).

Duoduo, webbkurs i föräldracoachning på engelska

Finlands Flerlingsfamiljer

Glöm inte att det finns ljudböcker och e-böcker om ämnet på biblioteken och i olika strömningstjänster.

Testa dina kunskaper

 1. Vilka är de olika faserna i en förlossning? Vad händer under dem?
 2. I vilket skede ska man åka till sjukhuset när förlossningen startar? Hur länge kan man vänta hemma och i vilka situationer ska man genast kontakta sjukhuset?
 3. Räkna upp olika läkemedelsfria smärtlindringsmetoder. Vad behöver du dem till, även om du också önskar använda dig av medicinska alternativ?
 4. Vad är sammandragningarnas uppgift?
 5. Vilken nytta har man av att använda rösten, sinnesbilder eller andningsövningar under förlossningen?
 6. Vilka olika skötselåtgärder behöver den nyfödda babyn dagligen?
 7. Varför är hudkontakt viktigt för den nyfödda?
 8. Inom amning pratar man om säkerhetstecken. Vad är det?
 9. Räkna upp tre saker som hjälper dig att komma igång med amningen efter förlossningen.
 10. Vad betyder baby blues?
 11. Vad avses med eftervärkar? Och efterblödning?
 12. Funder över era styrkor. Vad tycker du särskilt mycket om när det gäller skötseln av babyn? Hur skulle ni kunna dela på ansvaret i vardagen?

Svaren hittar du i de ovanstående materialen.Familjeförberedelsens gång under normala förhållanden
18.06.2020 17:24