Suoraan sisältöön

Preventivmedel

Välbefinnandet och hälsan bygger på en balans mellan livets olika delområden, det fysiska, psykiska, sociala och sexuella välbefinnandet. Sexualhälsan är en viktig del av hälsan.

Frågor som rör sexualhälsan och den reproduktiva hälsan, parförhållandet, preventivmedel, planerade graviditeter eller könssjukdomar kan tas upp under vilket besök hos hälso- och sjukvården som helst.

Att skydda sig mot graviditet är ansvarsfullt gentemot både en själv och partnern. Ett tillförlitligt preventivmedel frigör energi för att njuta av livet. Nedan finns information om olika preventivmetoder. Det finns många olika alternativ och du/ni kan diskutera med en expert för att hitta den metod som passar din/er livssituation bäst. Kondomen är det enda preventivmedlet som skyddar mot könssjukdomar. Om du misstänker att du kan ha drabbats av en könssjukdom kan du vända dig till din hälsostation för att bli testad.

Det finns olika tjänster för sexual- och familjerådgivning, och det lönar sig att söka hjälp om man behöver det.

Det finns hjälp för ett val av en lämplig preventivmetod på rådgivningen, på egen hälsostation eller på den centraliserade preventivrådgivningen.

Förebyggande av graviditet efter förlossning

En förlossning är en stor och fantastisk förändring för kvinnan, hennes kropp, parförhållandet och hela familjen. Ni har en ny familjemedlem, men ni har också varandra, en gemensam bakgrund, denna stund och framtiden, vilket ni bör ta vara på.

Även om det skulle ha tagit tid att bli gravid kan fertiliteten öka snabbt även hos par som lidit av barnlöshet. Hos de flesta kvinnor sker den första ovulationen (ägglossningen) före den första menstruationen. Då är det möjligt för kvinnan att bli gravid. Det är bra att diskutera parförhållandet och förebyggandet av graviditet efter förlossningen redan före barnets födelse och den hektiska babyfamiljsvardagen.

Vid efterkontrollen efter förlossningen diskuterar man även preventivmedel och ger information om olika alternativ under och efter amningstiden. Om ni har önskemål eller frågor angående preventivmedel är det också viktigt att ni tar upp saken under ett besök på rådgivningsbyrån, på er egen hälsostation eller genom att kontakta den centraliserade preventivrådgivningen.

Preventivmetoder efter förlossningen

Kondom

Kondom använd på rätt sätt är ett bra alternativ före användning av andra preventivmetoder eller om det inte finns behov av långvarigare prevention. Kondomen är som bekant det effektivaste skyddet mot sexuellt överförbara sjukdomar. Hos kvinnor som ammar är slemhinnorna i slidan tunna och känsliga på grund av hormonella ändringar och därför rekommenderas användning av glidmedel, vagitorier eller vaginalkrämer med östrogen. Dessa är också trygga att använda.

Intrauterin prevention (spiraler)

En koppar- eller hormonspiral kan sättas in efter efterkontrollen. Kopparspiralen ökar blödningsmängden och kan öka menstruationssmärtorna. För kvinnor som haft en riklig, långdragen eller smärtsam menstruation eller med anlag för anemi lönar det sig att tänka på andra preventivalternativ.

En hormonspiral frigör progesteron i livmodern. En kraftig lokal inverkan på livmoderns slemhinna gör att blödningarna minskar. Utöver som preventivmedel används hormonspiralen även som medicinsk behandling mot rikliga eller smärtsamma menstruationer. Hormonspiralens inverkan på kroppen än mindre jämfört med de övriga hormonella preparaten och därmed är också risken för hormonella skadeverkningar betydligt mindre.

Kombinerad prevention

Kombinationspreventivmedel innehåller både östrogen och progesteron. Kombinerad prevention kan genomföras med p-piller, -plåster eller -ring. De allmänna kontraindikationerna för kombinerad prevention (t.ex. migrän, anlag för ventromboser, ålder, rökning, övervikt) ska beaktas när kombinerad prevention övervägs. För kvinnor som ammar rekommenderas i regel att kombinerad prevention inleds först sex månader efter förlossningen. Om kvinnan inte ammar och det inte finns kontraindikationer för kombinerad prevention kan den inledas tre månader efter förlossningen.

Prevention med progesteron

Prevention med progesteron (s.k. minipiller, p-stav eller p-implantat) lämpar sig för kvinnor som ammar och även för kvinnor med kontraindikationer för kombinerad prevention. I synnerhet i början kan oförutsägbara blödningar förekomma. Läkaren kan skriva ut ett recept på minipiller vid efterkontrollen efter förlossningen.

Andra alternativ

Om kvinnan helammar (ammar även på nätterna), menstruationen inte har börjat och barnet är under sex månader gammalt ger amningen ett lika bra skydd som kondom, såvida alla tre villkor uppfylls. Denna metod förkortas LAM (lactational amenorrhea method).

Akutpreventivmedel kan vid behov användas även av ammande kvinnor. Det finns dock skäl att skaffa sig andra preventivmedel för fortsatt användning.

Avbrutet samlag eller säkra perioder är inga preventivmetoder

Sterilisering är en slutgiltig preventivmetod och kan sökas av både kvinnor och män. Kvinnan kan steriliseras i samband med förlossningen på förlossningssjukhuset om steriliseringen har planerats redan under graviditetstiden och förlossningen sker genom kejsarsnitt. I andra fall kan man ta kontakt med sin egen hälsostation senare efter förlossningen för att ansöka om sterilisering.01.11.2018 13:57