Suoraan sisältöön

Depression efter förlossningen

Tiden efter förlossningen är det naturligt att modern blir känslig. Känsligheten kan uppträda till exempel som gråtfärdighet, ångest, sömnlöshet, oro och osäkerhet. 50–80 procent av alla nyblivna mammor upplever ökad känslighet efter förlossningen. Detta beror åtminstone delvis på hormonella orsaker. I allmänhet går känslan över av sig själv då vardagen med babyn kommer i gång.

Mor gråter framför barnvagnar.

Depression efter förlossningen

Ibland kan känsligheten utvecklas till depression. Uppskattningsvis 10–20 procent av mammorna lider av egentlig depression efter förlossningen. För de flesta mammor kommer depressionen som en total överraskning.

De vanligaste symptomen på depression är:

 • allmän nedstämdhet
 • enorm trötthet
 • förlorad livslust
 • sämre koncentrationsförmåga och minne
 • skuldkänslor och mindervärdeskänslor
 • tydliga förändringar i aptiten (viktnedgång eller viktökning)
 • rädsla, ångest och tvångstankar
 • panik och ängslighet
 • sömnlöshet eller för mycket sömn samt tankar och önskan om att dö

Ibland kan depressionen ta sig i uttryck som oavbruten flit och oförmåga att vila. Då kan det vara svårt att identifiera depressionen. På rådgivningen använder man som hjälp vid bedömning av depression ett EPDS-test (Edinburgh Postnatal Depression Scale). Testet kan göras under graviditeten och efter förlossningen.

Metoder som förebygger förlossningsdepression:

 • Ta hand om dig själv. Redan en kort paus i vardagsrutinerna hjälper dig att orka. Då man tar hand om sig själv är det till nytta för babyn och hela familjen.
 • Om det finns flera vuxna i familjen – turas om att ta hand om babyn. På så sätt får föräldrarna emellanåt sova ostört en hel natt. Det är viktigt att babyn i ett så tidigt skede som möjligt får ett nära förhållande till sina uppfostrare.
 • Berätta om dina tankar och känslor för din partner, familjemedlemmar och vänner.
 • Var modig och be om hjälp och stöd av dina närstående!

Det lönar sig att i tid söka hjälp mot depression. Tala med hälsovårdaren på rådgivningen eller beställ tid hos en läkare. Man kan också få hjälp mot depression efter förlossningen på familjerådgivningen, hälsocentraljouren, hos organisationer eller på privata läkarstationer.

Psykos efter förlossningen

Barnsängspsykos efter förlossningen är ett mycket sällsynt (under en procent av mödrarna insjuknar) men allvarligt tillstånd, som nästan alltid kräver omedelbar vård. Största delen av mödrarna återhämtar sig från psykosen. Mer information om kännetecknen för och vården av psykos efter förlossningen finns bland annat på webbplatsen Terveyskirjasto (på finska).

Mer information om Rådgivningsbyråns psykologtjänster04.07.2018 12:08