Hoppa till innehållet

Tjänster efter förlossningen

Helsingfors stad erbjuder många typer av verksamhet och tjänster för spädbarnsfamiljer.

Pappa leker med barnet i lekparkverksamhet.

barnrådgivningen kontrollerar man babyns utveckling. Besöken är särskilt täta under barnets första år. Läs mer om barnrådgivningen.

Hemservicen för barnfamiljer är avsedd som tillfälligt stöd i familjens vardag och kan beviljas på grund av nedsatt funktionsförmåga, familjens situation, påfrestningar, en förlossning, en skada eller andra orsaker. Läs mer och se en film om hemservicen för barnfamiljer.

Socialhandledningen för barnfamiljer ger stöd, handledning och rådgivning i olika livssituationer för familjer med små skolelever och barn under skolåldern. Mångsidigt stöd erbjuds även för spädbarnsfamiljer. Läs mer om socialhandledningen för barnfamiljer.

Inom det terapeutiska arbetet med spädbarnsfamiljer stöder och vårdar man familjer som ska få barn eller som har barn under ett år, och som har bekymmer med interaktionen med spädbarnet. Läs mer om terapeutiska arbetet med spädbarnsfamiljer.

Lekparkerna erbjuder verksamhet för spädbarnsfamiljer under förmiddagarna. Läs mer om lekparkernas utbud för spädbarnfamiljer.

Hälsostationen är den primära vårdplatsen om babyn blir sjuk, och därifrån kan man vid behov få en remiss till fortsatta undersökningar och fortsatt vård. Kontaktuppgifter finns här.

Om man har frågor om babyns munhälsa kan man vända sig till tandvården. Inom tandvården följer man upp babyns munhälsa och utveckling i samband med kontrollbesök. Kontaktuppgifter finns här.

HNS Nya barnsjukhuset har under kvällar och helger en hälsocentralsjour för barn där man behandlar akuta sjukdomsfall och olycksfall. Hälsostationerna är stängda på kvällar och helger. Läs mer om Nya barnsjukhuset (HNS).22.10.2020 11:34