Hoppa till innehållet

Undersökningar

Under graviditeten undersöks mammans och fostrets hälsa genom olika undersökningar. På denna sida har vi samlat de viktigaste undersökningarna som utförs på rådgivningsbyrån och förlossningssjukhuset.

En partner är med i ultraljudsundersökningen av en gravid mamma och en barnmorska kontrollerar fostrets utveckling.

Undersökningar vid det första besöket på mödravårdsbyrån:

Ett blodprov tas för att fastställa blodgrupp, Rhesusfaktor och hemoglobin samt för att utesluta syfilis. Med mammans samtycke undersöks även hiv-antikroppar och hepatit.

Genom ett urinprov undersöks mängden protein, socker och vid behov bakterier. Mammans längd, vikt och blodtryck mäts och viktindexet eller BMI fastställs.

Mer information om blodgruppsantikroppar (Blodtjänst)


Med ett sockerbelastningstest utreds om den blivande mamman har graviditetsdiabetes. I regel görs sockerbelastningstestet i graviditetsvecka 24–28. Om den gravidas risk att insjukna bedöms vara hög (viktindexet BMI är minst 35 kg/m², mamman har tidigare haft graviditetsdiabetes eller hon har konstaterats lida av polycystiskt ovariesyndrom, det i början av graviditeten har upptäckts socker i urinen eller det förekommer typ 2-diabetes i den nära släkten), tas provet redan under graviditetsvecka 12–16. Om provresultatet då är normalt upprepas testet under graviditetsvecka 24–28. Sockerbelastningstestet upprepas inte om provresultatet är avvikande.

Mer information om graviditetsdiabetes

 

Under graviditeten kontrollerar man vid hälsoundersökningarna på rådgivningsbyrån:

  • vikten, blodtrycket och om det finns socker i urinen
  • blodets hemoglobinvärde
  • den veckovisa viktuppgången
  • eventuell svullnad
  • fostrets ställning
  • fostrets hjärtljud
  • fostrets rörelser (Kvinnohuset)

 

Ultraljudsundersökningar och fosterscreeningar

Under graviditeten görs i regel två ultraljudsundersökningar. Den allmänna ultraljudsundersökningen i början av graviditeten görs vecka 11–13 där graviditetens längd och antalet foster fastställs. Den strukturella ultraljudsundersökningen görs under vecka 19–21 och vid den undersöks fostrets organ och eventuella allvarliga strukturavvikelser.

Om den gravida vill delta i screening av kromosomavvikelser mäts även vid ultraljudsundersökningen i vecka 11–13 tjockleken på fostrets vätskespalt i nacken och ett blodprov tas av mamman vecka 9–11.

Mer information på:


Att lyssna på hjärtljud

Hjärtljuden börjar höras på magen under 26:e till 30:e graviditetsveckan. Ljudet är ett vibrationsaktigt snabbt knackande. Babyns hjärta slår normalt 120–160 gånger i minuten. Då babyn sover och inte rör på sig är pulsen lägre och jämnare.

Om man vill lyssna på hjärtljuden kan man använda en tom toalettpappersrulle som ”stetoskop”. Känn med ”breda” fingrar ovanpå magen efter var babyns rygg finns innan du börjar lyssna. Ryggen känns som ett långsträckt och hårt område. Hjärtljuden hörs bäst vid övre delen av babyns rygg.

Lägg toalettpappersrullen ovanpå mammans mage på det ställe där babyns rygg känns, tryck ditt öra mot rullens öppning och ta bort fingrarna, som förorsakar prassel, från rullen. Tryck rullen med ditt huvud i litet olika ställningar, koncentrera dig och lyssna. Byt öra om det känns som att du inte hör något. Man kan öva att lyssna också på rådgivningen. Du kan också lyssna med blotta örat utan toalettpappersrulle.
30.10.2020 14:46