Hoppa till innehållet

Förberedelse inför förlossningen

Det egna barnets födelse är en unik, rörande och känslosam upplevelse för föräldrarna. Minnena och upplevelserna av förlossningen kan påverka i synnerhet den födande moderns liv långt efter förlossningen.

Förlossningens förlopp är omöjligt att veta på förhand, men man kan förbereda sig inför och träna på den. Det är sannolikt att förlossningen blir lättare och eventuellt också kortare om den gravida modern och hennes partner är medvetna om vilka faktorer som främjar detta.

Man kan få stöd i förberedelserna i form av olika handböcker, förlossningsträning och diskussionsgrupper samt med hjälp av utbildade stödpersoner för förlossningar, det vill säga doulor . För närvarande finns det i Finland ingen etablerad kommunal eller statlig aktör som ordnar sådana tjänster, så de är ofta avgiftsbelagda.

Om förlossningen tynger kan man diskutera det på det egna förlossningssjukhusets poliklinik för patienter med förlossningsrädsla. Man kan få en remiss till kliniken via den egna rådgivningsbån.

Förlossningshormoner och deras inverkan på förlossningen 

Avslappning vid förlossningen 

En partner hjälper mamman att slappna av under förlossningen.

Härnäst får du tips om olika sätt att slappna av. Om man har övat på metoderna är det lätt att ta dem i bruk vid förlossningen. Genom att öva på förhand vet du också vilka kroppsdelar du brukar spänna och kan bättre koncentrera dig på att få dem att slappna av. På så sätt hålls du väl till mods, förlossningen kan framskrida och värkarna kan göra sitt viktiga jobb. De flesta människor har en benägenhet att spänna axlarna och käkarna genom att bita ihop tänderna, så öva särskilt på att slappna av i dessa kroppsdelar. När avslappningen är inlärd blir den automatisk och man slappnar av snabbare. Man har konstaterat att övning inverkar positivt på förlossningserfarenheten.

Om du känner rädsla inför förlossningen, ta modigt tag i saken och diskutera saken med någon. Du får diskussionshjälp till exempel via olika diskussionsforum, diskussionskvällar, familjeträningar, doulakvällar (på finska), av förlossningscoacher, rådgivningsbyrån eller polikliniken för patienter med förlossningsrädsla.

Avslappning genom två andetag 

Den autogena metoden 

Djupandning 

Använd ljud 

Föreställningsövningar 

Massage 

Att röra på sig 

Övriga metoder 

Önskelista inför förlossningen 

Nyttiga källor 

Att läsa 

Källor 22.10.2020 11:20