Suoraan sisältöön

För pappan eller partnern

Som pappa eller partner är du alltid välkommen till mödra- och barnrådgivningen. Vi hoppas särskilt att du kan delta i det första besöket och alla omfattande hälsoundersökningar, där man beaktar hela familjens hälsa och välbefinnande. Omfattande hälsoundersökningar görs en gång under graviditeten och efter förlossningen i samband med 4-månaders-, 18-månaders- och 4-årskontrollen. Rådgivningsbyråns familjeförberedelse för familjer som väntar sitt första barn är avsedd för alla föräldrar, så du är också välkommen med.


Blivande pappor och andra föräldrar deltar i mötet på mödra- och barnrådgivningen och i familjeförberedelse.

Graviditeten, det nya barnet, parförhållandet och föräldraskapet är sådant som ni har gemensamt. För att utvecklas på ett bra och tryggt sätt behöver barnet minst en vuxen att anknyta till, men barnet har nytta av att ha flera närstående omkring sig genast från början. Barn lär sig olika saker av de vuxna. En av de vuxna i familjen kan exempelvis vara mer omvårdande och den andra mer utforskande och lekfull. Alla människor har dock omvårdande, utforskande, lekfulla, omtänksamma och livliga sidor, men sättet att agera kan vara olika, vilket ur barnets synvinkel är positivt.

För barnet är samvaron det viktigaste av allt. Det nyfödda barnets viktigaste behov är förutom modersmjölken hudkontakt, ögonkontakt, ömsint prat, leenden och de känslor av rörelser som det får genom att vara i famnen. Pappan eller partnern kan både ge och få mycket när det gäller detta. Under 0–1 år och babyns utveckling hittar du information och videoklipp om babyns utveckling.

Amningen och matningen av barnet är familjens gemensamma uppgift där alla familjens vuxna har egna viktiga roller. Att känna igen barnets signaler om att det är hungrigt och reagera på dem är centralt för att få till stånd en lugn amningssituation. Partnerns stöd är mycket viktigt för att amningen ska lyckas och fortsätta. I avsnittet om amning och matning finns mer information om amning och dess fördelar samt olika tips.

Ett barns födelse är en stor livsförändring som man kan börja förbereda sig inför redan under graviditeten. Att förbereda sig för barnets ankomst kan vara lättare för den gravida än för pappan eller partnern, eftersom mamman känner de fysiska förändringarna som graviditeten för med sig och fostrets rörelser i sin kropp och sitt sinne. Det är också viktigt att tillsammans diskutera de förändringar, känslor och tankar som graviditeten för med sig. När man delar dessa saker kan pappans eller partnerns förberedelse också komma igång.

Under förberedelse för babyns födelse kan du läsa mer om hur du växer in i din roll som förälder.

För parförhållandet är familjetillökningen en mycket stor förändring. Särskilt om barnet är familjens första är förändringen stor för de vuxna – duon blir en trio där alla har en viktig roll. Att parförhållandet fungerar, det vill säga att föräldrarna i olika situationer hittar det bästa sättet att leva tillsammans som passar dem, är ändå viktigt för barnets utveckling. Man bör tillsammans fundera över förändringen redan under graviditeten. Bekanta er tillsammans med avsnittet om föräldraskapet och parförhållandet. Besök webbplatsen flera gånger under graviditeten och efter att barnet fötts. Man bör arbeta för att parförhållandet ska fungera, och på denna webbplats kan ni hitta tips om hur ni kan stärka ert parförhållande även under den givande småbarnstiden.

Förhandserkännande av faderskap på mödrarådgivningsbyrån

Faderskapet kan erkännas på mödrarådgivningsbyrån under graviditeten om

  • det endast finns en möjlig far
  • föräldrarna är eniga om faderskapet och närvarande samtidigt
  • man på förhand har kommit överens om erkännandet av faderskapet på mödrarådgivningsbyrån
  • båda föräldrarna har giltiga identitetsbevis med sig
  • fastställande av faderskapet inte är särskilt brådskande efter barnets födelse
  • alla parter har tillräckliga språkkunskaper för att kunna sköta ärendet

Man ska på förhand fylla i personuppgifterna på formuläret för förhandserkännande av faderskap på dator, skriva ut formuläret och ta med det till ett överenskommet besök på mödrarådgivningsbyrån (graviditetsvecka 30–33). Om föräldrarna på förhand också vill komma överens om gemensam vårdnad om barnet ska de också fylla i formuläret för detta på dator på förhand, skriva ut det och ta det med sig till mödrarådgivningsbyrån. Formulären undertecknas först på mödrarådgivningsbyrån i närvaro av en hälsovårdare. Om någon av föräldrarna har ett pass eller ett identitetskort som beviljats av någon annan än av finländska myndigheter är det bra att utöver originalet också ha en kopia av handlingen med sig. Kopian (av sidan med personuppgifter) bifogas till handlingarna som skickas till magistraten.

Rådgivningsbyrån lämnar in de granskade och undertecknade erkännandehandlingarna till barnatillsyningsmannen i moderns hemkommun som skickar föräldrarna besked om att hen tagit emot handlingarna.

Om faderskapet inte kan erkännas på rådgivningsbyrån görs det hos barntillsyningsmannen. Du kan boka en tid hos barntillsyningsmannen även elektroniskt (på finska).

Dokument

Partnern har en viktig roll även i fråga om amningen.

Läs guiden: Familjens amningsresa (pdf)27.02.2020 15:46