Suoraan sisältöön

Familjeförberedelse i Helsingfors

 


 

Familjeförberedelsen för helsingforsare som väntar sitt första barn består före förlossningen av en fysioterapigrupp och förberedelseträffar på rådgivningsbyrån samt efter förlossningen av familjeverksamhet i lekparker.

Familjer som väntar sitt första barn kan boka tid till fysioterapigruppen under graviditetsvecka 15–25. I gruppen går man igenom hur graviditeten påverkar kroppen och får information om motion under graviditeten och om vilolägen för ryggen, om bäckenbottens funktion och om hur mamman kan upprätthålla muskelstyrkan. Mer information om fysioterapigrupperna får du på din egen rådgivningsbyrå och på webbsidan för fysioterapienheternas kontaktinformation (på finska). Information om sådant som rör förlossningen finns även i HNS guide På babyresa.

Familjer som får sitt första barn kan också boka en tid för rådgivning om tandvård hos en munhygienist. Under besöket görs ingen undersökning av munnen, utan man diskuterar tandvård och barnets tänders utveckling.

En del av familjeförberedelsen har flyttats till nätet och materialet om parförhållanden finns under Blivande föräldrar. Den helhet som beskrivs ovan kallas för familjeförberedelse och är avsedd för alla familjer i Helsingfors som väntar sitt första barn. Familjeförberedelsens mål är att stödja de blivande föräldrarna i deras givande men krävande uppgift av vård och fostran. Familjeförberedelsen stärker föräldrarnas kunskaper och färdigheter så att vardagen med babyn fungerar bra. Syftet är att varje familj ska hitta sina egna resurser och sitt eget sätt att agera.

Familjeförberedelse i Helsingfors (pdf, på finska)

Rådgivningsbyråns familjeförberedelse

Du anmäler dig till familjeförberedelseträffarna som ordnas vid rådgivningsbyråerna när du besöker din egen hälsovårdare. Familjeförberedelse är interaktiv och resursbaserad gruppverksamhet; varje familj är expert på sitt eget liv. Familjeförberedelsegruppen träffas två gånger innan babyn föds.

Under den första familjeförberedelseträffen i mitten av graviditeten (ca graviditetsveckorna 25-28) återkallar man minnen från sin egen barndom och föreställer sig spädbarnet som växer i livmodern. Dessutom funderar man på amning och andra praktiska frågor kring skötseln av barnet. En nybliven familj besöker familjeförberedelsegruppen som gäst. Under familjens besök går man med igenom frågor kring föräldraskapet och skötseln av barnet.

Under den andra familjeförberedelseträffen är temat förlossning. Gruppen diskuterar

  • tecken på att förlossningen närmar sig, avfärden till sjukhuset,
  • avslappning, att röra på sig,
  • smärtlindring,
  • förlossningens olika skeden,
  • första mötet med spädbarnet, hudkontakten
  • och den första amningen samt skötseln av babyn.

Under träningen talar man också om kejsarsnitt och andra avvikande förlossningar. Man pratar om barnsängstiden och övriga frågor kring detta. Moderns fysiska återhämtning, varierande sinnesstämningar, nedstämdhet och depression samt faderns eller partners delaktighet och stödet av vänner eller släktingar är frågor som tas upp i gruppen. Material om parförhållande har samlats på dessa sidor och det är avsett för par att på egen hand bekanta sig med det. Familjen kan göra ett virtuellt besök på det förlossningssjukhus där barnet ska födas.

Par som väntar sitt första barn deltar i familjeförberedelse.

 

Lekparkernas utbud

Efter barnets födsel, som fortsättning på rådgivningens familjeförberedelse, ordnar lekparker och familjehus verksamhet för spädbarnsfamiljer som bor i Helsingfors och har fått sitt första barn. Det finns fyra träningsteman med samma innehåll vid alla enheter.

Temana är:

  • Tillsammans med spädbarnet - vad är tidig växelverkan?
  • Att orka i vardagen, att vara förälder
  • Spädbarnets dygns- och sömnrytm
  • Tjänster för barnfamiljer: presentation av dagvården och tandvården två gånger om året.

Verksamheten är avgiftsfri och frivillig för familjerna.

Du kan välja alla eller bara ett tema och du kan delta i dem i valfri ordning och vid vilken enhet som helst. Enheterna önskar att du anmäler dig per e-post eller telefon senast en dag före tillfället.27.02.2020 15:47