Hoppa till innehållet

Elektroniska tjänster och telefontjänsterDu kan sköta till rådgivningsärenden elektroniskt, i chatt eller per telefon. 

Rådgivningsroboten NeRo

Rådgivningsroboten NeRo är tyvärr inte i bruk just nu. 


Läs mer om rådgivningens kontaktkanaler här.

Föräldrar bokar tid till en hälsovårdare via e-tjänsterna när barn leker bredvid.

E-tjänster inom tandvården

Du kan uträtta ärenden för ett barn såvida du har registrerats som kontaktperson i personens patientdokument. Den första mottagningstiden hos tandläkaren ska alltid beställas per telefon.

Ett undantag är tiden för barnens 1-och 3-årshälsokontroll som du kan boka elektroniskt efter att du fått ett brev om saken från tandkliniken. Med hjälp av tjänsten kan du t.ex. titta på, bekräfta, avboka eller omboka mottagningstider.

Omaolo

Omaolo.fi är en elektronisk tjänst för oss alla. Tjänsten hjälper dig att främja din hälsa och ditt välmående tillsammans med professionella. Det är lätt att använda Omaolo och du behöver inte köa till tjänster eller besök.13.11.2020 13:27