Suoraan sisältöön

Havandeskapsförgiftning

Vad är havandeskapsförgiftning, preeklampsi?

Vid havandeskapsförgiftning, det vill säga preeklampsi eller toxemi, utsöndras äggvita i urinen och blodtrycket stiger. Den djupaste orsaken till havandeskapsförgiftning är fortfarande oklar. Det finns hänvisningar till immunologiska faktorer, som orsakar förändringar i de minsta blodkärlen i moderkakan. Kroppen höjer blodtrycket för att fostret ska få den mängd blod det behöver via moderkakan. Förändringarna i blodkärlen i moderkakan försämrar blodtillförseln. Barnet kan må dåligt i livmodern och i de svåraste fallen av havandeskapsförgiftning kan fostrets tillväxt avta eller till och med helt upphöra. Barnen kommer vanligen ikapp viktförlusten efter att det fötts.

Ju tidigare havandeskapsförgiftningen bryter ut, desto större är risken för tidig förlossning. Genom att kontrollera blodtrycket på rådgivningsbyrån och tillämpa anvisningar om vila försöker man fördröja utbrottet av havandeskapsförgiftningen eller eventuellt helt hindra den från att bryta ut.

Förhöjt blodtryck

Blodtrycket kan vara högt redan före graviditeten eller så kan det bli högre under graviditeten. Under graviditeten varierar blodtrycket ofta så att det är lägre än normalt i mitten av graviditeten och sedan återgår till normal nivå under den sista tredjedelen av graviditeten.

I samband med att man följer ett förhöjt blodtryck följer man också mängden äggvita eller protein i urinen. Det är viktigt att man även observerar andra symptom som huvudvärk, smärtor i övre delen av magen, svullnad och synstörningar.

Förhöjt blodtryck och utsöndring av äggvita i urinen kan vara tecken på en begynnande havandeskapsförgiftning.

Såhär mäter du blodtrycket: 
Såhär mäter du mängden protein i urinen med en testremsa: 


Behandling av blodtryck under graviditeten

Förhöjt blodtryck är det vanligaste besvär som kräver tätare uppföljning i samband med en graviditet. I de flesta fall stiger blodtrycket bara en aning och leder inte till några allvarliga komplikationer. I vissa fall kan situationen dock förvärras och hota moderns och fostrets välmående. Därför kan man behöva göra noggrannare och tätare kontroller än vanligt.

När är blodtrycket förhöjt?

Blodtrycket är högt om trycket är 140/90 mmHg eller mer. Att resultatet vid en mätning varit högre betyder inte att man har förhöjt blodtryck. Blodtrycket mäts alltid två gånger och mätningen görs vid behov på nytt efter vila.

Behandling av lindrigt förhöjt blodtryck

Den första vårdformen vid förhöjt blodtryck är mer vila. Genom att man vilar förbättras blodcirkulationen så att fostret får så mycket för tillväxten nödvändiga näringsämnen som möjligt via moderkakan. Man strävar efter att undvika onödig belastning. Ofta räcker det med mer vila för att jämna ut blodtrycket, ibland måste man dessutom ge läkemedel som sänker blodtrycket.

Att beakta gällande kosten

Mat som innehåller mycket salt kan öka svullnader, belasta njurarna och höja blodtrycket. Vid vanligt kostintag rekommenderas högst 5 gram salt per dygn.

De största saltkällorna i kosten:

  • salt som använts vid matlagning och tillsatts i maten
  • bröd och andra spannmålsprodukter
  • köttprodukter (korv, pålägg)
  • ostar
  • kryddblandningar
  • snacks med mycket salt.

Även lakrits och salmiak höjer blodtrycket. Kom ihåg att dricka vätska för att minska svullnader, gärna 1,5–2 liter vatten per dag.

Symptom när förgiftningen förvärras

Den gravida kvinnan kan observera olika symptom, till exempel huvudvärk, synstörningar (exempelvis fläckar i synfältet), allmänt illamående eller en tryckande smärta i hjärttrakten. När havandeskapsförgiftningen förvärras ökar svullnaden i ansikte och händer och mängden urin kan minska avsevärt. Det är skäl att meddela rådgivningen om symptomen.23.01.2020 11:05