Suoraan sisältöön

Missfall

Många har små blödningar i början av graviditeten utan att det är något problem med graviditeten. I början av graviditeten kan livmoderns tillväxt orsaka smärtor som påminner om menstruationssmärtor i nedre delen av magen.

Omkring 15–25 procent av alla konstaterade graviditeter slutar i missfall. Omkring 75 procent av alla missfall inträffar i början av graviditeten, före den 13:e graviditetsveckan. Den vanligaste orsaken till missfall är en allvarlig kromosomavvikelse hos fostret. Ett missfall som är på väg att börja eller som redan pågår kan inte förhindras på medicinsk väg.

 

I början av graviditeten

Om ett missfall inträffar före graviditetsvecka 12 anses det ha inträffat i början av graviditeten. Ett mycket tidigt missfall kanske inte ens upptäcks om menstruationen bara är ett par dagar försenad och blödningen bara är en aning rikligare än en vanlig menstruationsblödning. Ett tidigt missfall kräver ingen behandling.

Den smärta som förekommer i samband med ett tidigt missfall beror på att livmodern dras samman och livmoderhalsen öppnas. Om man har blödningar och smärtor som inte går över bör man uppsöka en läkare som kan utreda situationen och orsaken till blödningen genom en ultraljudsundersökning. Vid undersökningen kontrolleras om det i livmodern finns ett foster som motsvarar antalet graviditetsveckor eller om det är fråga om exempelvis en ofostrig graviditet eller ett missfall.

 

Sent missfall

Med ett sent missfall avses ett missfall som inträffar efter den 12:e och före den 22:a graviditetsveckan. Fostret väger då vanligen under 500 gram.

Missfallet börjar vanligen med en liten blödning, som sedan blir kraftigare. Tillsammans med blodet kan det komma ut stora klumpar. Smärtor i nedre delen av magen och ryggen som påminner om mensvärk är vanliga. I vissa fall kan fostret ha varit dött i flera veckor och missfallet upptäcks på grund av att livmoderns tillväxt stannar av. Ett sent missfall kan också börja med att fostervattnet går.

Man talar om upprepade missfall om en kvinna drabbas av missfall i början av tre graviditeter i följd eller missfall i början av två graviditeter i följd, där det ena inträffade under den andra trimestern.

Om man har fått ett enstaka missfall förlöper nästa graviditet sannolikt normalt.

 

Hur ska jag söka vård?

I akuta situationer bör man alltid ringa innan man uppsöker sjukhusjouren. Kontaktuppgifter hittar du via länken nedan. En gravid kvinna behöver i regel en remiss till sjukhusjouren från en läkare eller hälsovårdare. En kvinna som är i början av sin graviditet kan dock komma till gynekologjouren utan remiss om hon blöder ur slidan och har kraftiga smärtor i magen som inte lindras av smärtstillande läkemedel.

Man stävar efter att diagnostisera och behandla tidiga missfall under tjänstetid på polikliniken för kvinnosjukdomar. Endast missfallspatienter med kraftiga blödningar behöver jourvård. Missfallet verifieras med hjälp av ultraljud och i vissa fall genom mätning av halterna av graviditetshormoner i blodet. Om livmodern har tömts av sig själv och blödningen inte är kraftig observerar man bara situationen. I vissa fall är det nödvändigt att tömma livmodern. Alternativen är medicinsk behandling med läkemedel som får livmodern att dras samman eller en skrapning.

HNS anvisningar om när man bör uppsöka jouren

 

Att klara sig igenom krisen

Att tala om sina känslor och gå igenom sorgen är viktigt med tanke på det mentala välbefinnandet och en eventuell ny graviditet. Ett missfall kan medföra sorg och skuldkänslor. Ibland kan det vara mentalt tungt att klara sig igenom den kris som ett missfall innebär. Om du upplever att du behöver experthjälp bör du berätta det för en sjukskötare eller läkare. Vid behov kan du tala med din egen hälsovårdare på rådgivningsbyrån om du redan har en bokad tid, eller så kan du kontakta hälsostationen.

Självhjälpsprogrammet Selma på Psykportens webbplats (på finska)

Åldern är en faktor som påverkar risken för missfall. Risken för missfall ökar efter att kvinnan fyllt 35 år. Även mannens ålder har betydelse.

  • Par som vill bli gravida bör sträva efter en hälsosam livsstil och undvika övervikt, rökning och berusningsmedel.
  • När man försöker bli gravid bör man se till att få i sig tillräckligt med D-vitamin och folsyra.

 

Vanliga frågor om missfall


Har jag gjort någonting som har orsakat missfallet?

Du kan inte ha orsakat missfallet själv. Den vanligaste orsaken till missfall är en allvarlig kromosomavvikelse hos fostret. Ett missfall som är på väg att börja eller som redan pågår kan därför inte heller förhindras på medicinsk väg.

Hur länge varar blödningen?

Hur länge blödningen varar är individuellt. Det beror på hur missfallet behandlas. Efter en medicinsk behandling kan blödningen vara mellan 6 dygn och 6 veckor. Blödningen efter en sugskrapning varar vanligen i 3–10 dygn.

Hur riklig är blödningen?

Om missfallet inträffar alldeles i början av graviditeten är blödningen oftast bara något rikligare än en vanlig menstruationsblödning. Om graviditeten har framskridit längre ökar även blödningen. Vid medicinsk behandling av ett missfall är blödningen under de första dagarna rikligare än en menstruationsblödning och det kan även komma ut klumpar. Efter några dagar minskar blödningen. Blödningen efter en skrapning är vanligen sparsammare än en menstruationsblödning.

Smärta? Vilka smärtstillande läkemedel kan jag använda?

Upplevelsen av smärta är individuell och påverkas av många faktorer. Det är helt normalt att smärtan är lindrig. I samband med ett missfall är det viktigt att använda tillräcklig smärtlindring. Hemma kan du ta ibuprofen 600–800mg (t.ex. Burana®, Ibumax®, Ibuxin®…) samt paracetamol 1 g (t.ex. Panadol®, Paratabs®, Paramax®…), båda med åtta timmars mellanrum. Eventuellt har läkaren ordinerat något annat smärtstillande läkemedel. Använd det smärtstillande läkemedel du ordinerats i enlighet med anvisningarna på receptet.

Du kan också prova läkemedelsfria metoder för lindring av smärtan, såsom en varm havrepåse, en varm dusch och motion. Kontakta polikliniken för kvinnosjukdomar om dessa metoder inte räcker.

 

Kommer missfallet att upprepas?

Om man har fått ett enstaka missfall förlöper nästa graviditet sannolikt helt normalt. Även efter att man har fått tre missfall i följd är sannolikheten för att nästa graviditet ska förlöpa normalt 60 procent.

Läs mer om missfall på Kvinnohusets webbplats (på finska).

Kamratinformation om sent missfall finns på webbplatsen Myöhäinen keskenmeno (på finska).23.01.2020 08:11