Hoppa till innehållet

Bekymmer under graviditeten

En graviditet är inte alltid en fantastisk tid, utan kan vara förknippad med oro och risker. En graviditet är ett naturligt tillstånd för kroppen, men samtidigt en påfrestning. Riskerna kartläggs noggrant på mödrarådgivningen. Det är viktigt att familjen som väntar barn får tillförlitlig information om riskerna under graviditeten, hur man kan förebygga symtom och behandling av sjukdomar.

Förändringar under graviditeten

Den första graviditetsrelaterade förändringen är att menstruationen upphör. Samtidigt börjar många kvinnor känna ömhet i brösten. Till de vanligaste bröstförändringarna under graviditeten hör ömhet, tillväxt och i vissa fall lite mjölkutsöndring. I början av graviditeten kan man ha smärtor som liknar mensvärk i nedre delen av magen och i vissa fall även småblödningar. Illamående är också ett mycket vanligt symtom.

En partner ger stöd för en kvinna som upplever gravidillamående.


Trötthet är vanligt i början av graviditeten. Tröttheten kan ibland vara kraftig och beror bland annat på de stora hormonella förändringarna i kroppen. Man bör känna efter hur man mår och vila vid behov.

Under graviditeten och amningstiden kan humöret förändras snabbt. Det beror både på de hormonella förändringarna och på att graviditeten och barnets födelse är stora och omvälvande händelser i livet. Humörsvängningarna kan vara förvirrande, eftersom de ofta inträffar snabbt och inte alltid kan förutses. Det kan vara förvirrande för både den gravida och hennes partner. Stöd och värme från närstående har en stor betydelse. Om man känner sig nedstämd och deprimerad under en lång tid bör man ta upp saken på rådgivningen. Varje gravid kvinna får när ungefär halva graviditeten har gått fylla i ett EPDS-formulär (pdf), som mäter sinnesstämningen och en eventuell depression, på rådgivningsbyrån. Utgående från detta kan man noggrannare fundera på behovet av stöd redan under graviditeten.

I mitten av graviditeten är många kvinnor energiska och mår bra. Man håller på att lägga de omväxlande känslorna av glädje och osäkerhet från början av graviditeten bakom sig och graviditeten blir mer konkret även för partnern. Barnets rörelser börjar kännas, först för mamman men senare även genom magens vävnader för pappan eller partnern. I mitten av graviditeten kan man börja fantisera om barnet som växer i livmodern och tänka tillbaka på sin egen barndom. Frågan om vilken sorts förälder man vill vara väcks.

Sammandragningar påminner ofta om menstruationssmärtor. De kan också vara smärtfria men kännas som om magen blir hård och det för ett ögonblick blir svårare att andas. I början av graviditeten förekommer sammandragningar ofta vid den tidpunkt när menstruationen borde börja. I mitten och slutet av graviditeten ”övar” livmodern inför förlossningen, men det är oftast ännu ofarligt. Om sammandragningarna är kraftiga eller hänger ihop med ansträngning rekommenderas att den gravida undviker ansträngning.07.01.2019 12:02