Hoppa till innehållet

1–6-åringar

De här sidorna är till för dig som har att göra med barn under skolåldern.

Här finns information om tjänster för barnfamiljer. Du hittar också tillförlitlig information om barnets utveckling och vardagstips för barnfamiljer.

 

Barn leker eftersom rörelse, lek och sociala relationer är viktiga för tillväxt och utveckling för barn under skolåldern.

Barn som inte längre är spädbarn kallas ofta småbarn eller barn i lekålder. Lekåldern anses ta slut när barnet börjar skolan.

I familjer med småbarn finns ofta utmaningar som hänger ihop med barnets utvecklingsskeden. I avsnittet Barnets utveckling hittar du all information om olika utvecklingsskeden och perioder i barnets liv.

Barn i lekåldern är fysiskt och funktionellt aktiva. Dom har ett naturligt behov att röra på sig. Rörlighet är också en förutsättning för att barnet ska utvecklas normalt fysiskt. Också interaktion och sociala relationer är viktiga faktorer för barnets utveckling.

På Mannerheims barnskyddsförbund MLL:s webbplats Vanhempainnetti, kan du läsa mer om de olika åldersgrupperna. På sidorna om språkutveckling hittar du mer information om betydelsen av interaktion.

Glädje och sorg är en del av barnfamiljens vardag. Ofta upplever andra barnfamiljer likadana situationer som man själv.

I avsnittet Barnet insjuknar hittar du information om de vanligaste barnsjukdomarna samt viktiga kontaktuppgifter.

I avsnittet Vardagens utmaningar finns information om vanliga bekymmer i småbarnsfamiljer – och möjliga lösningar på dem. På sidan Sätta gränser hittar du tips om hur du kan sätta tydliga och konsekventa regler för barnet. På sidan Brist på nätverk och stöd har vi samlat tips om hur man bemöter andra familjer och hur man hittar professionell hjälp.

Det finns många aktiviteter som hela familjen kan göra tillsammans till vardags. I avsnittet Att göra med ditt barn hittar du information om olika evenemang, fritidsintressen och utflyktsmål.

I många familjer funderar man mycket på småbarnspedagogik och var barnet ska gå i dagvård. I avsnittet Dagvård hittar du all information om olika alternativ.

Det finns många faktorer som kan göra vardagen tyngre: föräldrarnas egna bekymmer och stress eller familjens gemensamma bekymmer. I avsnittet Kris i familjen finns information om olika slags motgångar och hur man kan övervinna dem.

Det är viktigt att du själv orkar både psykiskt och fysiskt. Ingen ska bli ensam med sina bekymmer. Det finns bland annat elektroniska tjänster och telefontjänster där du kan få hjälp.

Syftet med Familjestöd-sidorna är att samla all information på ett och samma ställe om olika slags tjänster för barnfamiljer i Helsingfors.09.12.2019 09:41