Suoraan sisältöön

Iloa varhain-grupper

Socialhandledningen för barnfamiljer ordnar Iloa varhain-grupper för mammor med barn mellan 2 veckor och 8 månader. Gruppen är avsedd för mammor som lider av lindrig depression eller löper risk att insjukna i depression. Till den slutna gruppen antas 4–5 mammor med barn. Mammorna intervjuas innan gruppverksamheten börjar. Till gruppverksamheten hör även ett uppföljningsbesök efter de egentliga gruppträffarna.

Gruppen samlas åtta gånger. Träffarna ordnas på förmiddagar en gång i veckan och är två timmar långa. I gruppen används handboken Depressionsskolan, som utgår från ett kognitivt-psykoterapeutiskt perspektiv. I gruppen lär man sig att reglera sin sinnesstämning och känna igen sina egna känslor.

Iloa varhain-grupperna leds huvudsakligen av socialhandledare inom socialhandledningen för barnfamiljer som arbetar i par.

Man kan ansöka om att få gå med i gruppen genom att kontakta gruppledarna.

Socialhandledning för barnfamiljer01.11.2018 14:13