Hoppa till innehållet

Familjehus

Familjehusen är mötes-, verksamhets- och informationsplatser för småbarnsfamiljer. I familjehusen ordnas öppen invånarnära verksamhet för småbarnsfamiljer.

I familjehusen ordnas olika aktivitetsstunder, grupper och kurser för alla barnfamiljer i Helsingfors. Där finns information om barnskötsel samt barnens uppfostran och utveckling.

I parkerna och familjehusen har barnfamiljerna möjlighet att träffa andra familjer i samma livssituation och utbyta erfarenheter om barnfamiljers vardag. Föräldrarna kan tillsammans med ledarna delta i planeringen och genomförandet av verksamheten.09.12.2019 09:36