Hoppa till innehållet

Sömnen och dygnsrytmen

Sömnen och dygnsrytmen


Barnets sömn styrs av dess individuella behov. Sömnbehovet varierar från individ till individ mellan 12 och 20 timmars sömn per dygn. Längden på de oavbrutna sömnperioderna varierar också mycket. Hur mycket och hur länge barnet sover dagtid är också individuellt.

En regelbunden dygnsrytm i familjen är till nytta för babyn. Även om barnet till en början sover och vaknar i sin egen takt, lär det sig så småningom med familjens hjälp att skilja mellan dag och natt. Under dagen är hemmet fullt av ljus, ljud, aktivitet, omsorg och interaktion, och på kvällen stillar man sig inför natten genom att skapa gynnsamma förutsättningar för sömn. Ljuden i hemmet dämpas, tv:n och andra apparater stängs av till natten och ljusen släcks. Atmosfären i hemmet är lugn, trygg och lockar till sömn.

Barnet njuter och utvecklas av de sociala aktiviteterna och interaktionen under dagen. Även dagar med en positiv atmosfär, glada lekar enligt ålder, tillräckligt med näring och utevistelse främjar goda sömnvanor. Nattetid behöver såväl barn som vuxna sömn och vila. Under de första månaderna vaknar babyn för att äta flera gånger per natt, andra vårdande åtgärder minskas då till ett minimum. Babyns dygnsrytm anpassas så småningom till familjens dygnsrytm.

Familjens kvällsrutiner 

Babyns sovplats 

Nattning av babyn 

Babyns sömncykel 

Matning nattetid 05.02.2020 10:57