Hoppa till innehållet

Babyns vård

Den viktigaste platsen för en liten baby är famnen. För att barnet ska utvecklas till en balanserad människa som är medveten om sitt eget värde och tar hänsyn till andra människor behöver det beröring, hudkontakt, prat, rörelse och ögonkontakt. Allt detta får babyn i famnen. Ju närmare sina föräldrar eller sin vårdare babyn är, desto snabbare får den svar på sina behov. Detta stärker babyns uppfattning om sig själv och sin omgivning.

Pappor bytar sin babyns blöjan.

Amning är det lättaste och förmånligaste sättet för barnet att få sin näring. Helamning rekommenderas tack vare dess hälsofrämjande verkan tills barnet fyllt sex månader och amning vid sidan om annan föda åtminstone tills barnet fyller ett år. Familjernas vardag avviker dock mycket från varandra och alltid är helamning inte möjlig. Då måste babyns näringstillgång tryggas med hjälp av ersättande produkter.

Att bada babyn och vårda babyns hud 

Att byta blöja 

Att vårda navelstumpen 

Se en video om hur du lindar babyn på webbplatsen Perheaikaa (på finska).26.02.2021 14:57