Suoraan sisältöön

Babyns språkutveckling

Mamma sjunger för babyn.

Barnet lär sig tala genom interaktion, det vill säga genom att vara med en vuxen.

Tidig interaktion är viktigt för spädbarnet.

Barnet lär sig att tala i vanliga vardagliga situationer genom växelverkan: genom att barnet tilltalas och man ser och lyssnar på det, svarar barnet och riktar frågor till det. Genom att sätta ord på vardagliga situationer och känslor stödjer man barnets språkutveckling. Också det att man leker, sjunger och läser tillsammans stödjer språkutvecklingen hos barnet.

Den språkliga utvecklingen är mycket individuell, hos varje barn sker språkutvecklingen i egen takt. Utvecklingens skeden löper i samma ordning, men takten varierar mycket.

Att suga, att lära sig att bita och smaka på föremål är en del av utvecklingen. Genom att röra på läpparna tränas också talförmågan upp.

Vid 0-2 månaders ålder börjar barnet jollra, först för sig själv och sedan i växelverkan med föräldrarna. Jollret består av olika intonationer, men ännu inte egentliga ljud, stavelser eller ord.

Vid 3-4 månaders ålder börjar barnet få en bättre uppfattning av sin egen mun och börjar öva på olika ljud, såsom frustande, gurglande och grymtande. Jollret blir mer mångsidigt och en del barn börjar redan skratta.

Vid 5-6 månaders månaders ålder testar babyn ofta sina röstresurser och övar på att skrika. Senast i detta skede brukar barn börja visa glädje genom att skrika högt och skratta. Barnets ljud blir mer interaktiva och mångsidiga.

Vid 7-9 månaders månaders ålder jollrar spädbarnet i allmänhet mångsidigt. Barnet börjar också uttrycka missnöje om man avbryter en trevlig aktivitet eller tar ifrån det en viktig leksak.

Vid 10-15 månaders månaders ålder börjar hen använda gester för att uttrycka sig. Oftast säger barnet sina första ord när hen är cirka ett år gammal.

Fråga om råd och be om hjälp om

  • du har svårt att få kontakt med barnet eller hen inte intresserar sig för omgivningen eller tar kontakt med någon.
  • barnets röst låter klart annorlunda än hos andra barn i samma ålder eller barnet sällan ger ifrån sig ljud eller jollrar.
  • barnet inte verkar höra normalt.
  • barnet har svårt att äta, suga eller svälja.


24.01.2019 12:47