Hoppa till innehållet

Babyns sensomotoriska utveckling

Rörligheten är viktig för babyns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Genom att röra på sig bekantar sig babyn med sin kropp och omgivningen. Utvecklingen av rörligheten framskrider i huvudsak i samma ordning hos alla barn, men i olika takt; utvecklingen går från enklare färdigheter till mer krävande i takt med att nervsystemet mognar.

I famnen får babyns muskler mångsidig träning. Babyn lyfts alltid upp i famnen och läggs ner från famnen med sidan före. På så sätt stärks nack- och axelmusklerna och babyn får erfarenhet av att vända sig från rygg till mage. Man bör variera sig och byta sida när man bär babyn. På så sätt blir också belastningen på den vuxnas axlar jämnare.

Man kan gärna börja låta barnet öva på att ligga på mage i ett så tidigt skede som möjligt så att det kan lära sig åla, krypa och senare ställa sig upp. Ett bra sätt är att hålla barnet så att det ligger på mage när man bär det. Om ett nyfött barn är piggt är det bra och tryggt att låta det vara i magläge korta stunder varje dag, förutom i famnen även på ett fast underlag såsom ett skötunderlägg eller en matta på golvet. I början orkar barnet oftast inte ligga på mage så länge, men med övning stärks musklerna och färdigheterna.

Råd och anvisningar för problematiska situationer får man från rådgivningen eller fysioterapin. Att röra sig är varje barns glädje och privilegium.

Fysioterapianvisning: Barnets rörlighet och sensomotoriska utveckling (pdf, på finska)


Utvecklingen av barnets rörlighet under dess första år

Alla barn utvecklas i sin egen takt och på lite olika sätt. Här är i alla fall några riktlinjer för hur utvecklingen ofta ser ut hos ett barn under ett år.

1-2 mån. Redan i livmodern ser man rörelsemönster hos fostret, som lägger grunden för all rörelse. När barnet ligger i magen övar det på olika arm-, ben- och kroppsrörelser. När barnet fötts håller det huvudet vänt åt vänster eller höger. Händerna är fortfarande hårt knutna och barnet kan inte ännu aktivt gripa tag i saker. Det är fortfarande utmanande för barnet att kontrollera sitt huvud och sin blick.

När man håller barnet i famnen och talar med det börjar huvud- och kroppskontrollen utvecklas och barnet lär sig att fokusera blicken på ansikten. Barnet lär sig att hålla huvudet och armarna i linje med kroppens mittlinje och att öppna sina händer.

3-6 mån. Barnet kan nu hålla huvudet och armarna i linje med kroppens mittlinje, och hållningen blir mer symmetrisk. Barnet börjar utveckla sin förmåga att gripa tag i saker och kan vid ungefär fyra månaders ålder aktivt gripa tag i leksaker. Barnet sätter först händerna i munnen, och när det lär sig att gripa tag i saker börjar det också smaka på olika leksaker och andra föremål. När barnet är ett halvt år gammalt kan det flytta en leksak från den ena handen till den andra och gripa tag i en leksak med båda händerna.

5-6 mån. I denna ålder lär sig barnet när det ligger på rygg att ta tag i sina tår och stoppa dem i munnen. I detta utvecklingsskede lär sig barnet också att vända sig från rygg till mage. Barnet lär sig också att vända sig från magläge till sidoläge. Barnet tränar ofta på den så kallade flygplansställningen där det lyfter på överkroppen med armarna utsträckta.

Vid omkring tre månaders ålder ligger barnet ännu gärna på mage stödd mot armbågarna, men vid 5–6 månaders ålder börjar det stödja sig på raka armar och öva på de färdigheter som behövs för att krypa. Barnet kan sitta i famnen och stödja sig mot förälderns kropp. När barnet kan hålla den nedre delen av ryggen rak (vid över sex månader ålder) kan det börja öva på att sitta i en barnmatstol under måltiderna.

7-8 mån. Nu kan barnet redan vända sig i magläge och röra sig antingen genom att vända sig via sidan eller genom att använda armarna. Barnet lär sig att åla och krypa och kan på så sätt utforska sin omgivning. Barnet lär sig att gripa tag i två föremål samtidigt och kan släppa ett av dem. Barnet slår med handflatorna mot underlaget.

Så småningom lär sig barnet att via kryppositionen resa sig upp med stöd; först på knäna och sedan helt upprätt. När barnet har lärt sig kryppositionen eller att krypa kan det själv ta sig till och från sittställningen. När barnet har lärt sig detta kan det sitta självständigt.

9-12 mån. När barnet närmar sig ett års ålder lär det sig att stå upp mer kontrollerat och balanserat. Barnet tar steg åt sidan med stöd och kan kontrollerat sätta sig ner på golvet igen efter att ha stått upp. Barnet övar på att gå framåt med hjälp av en lära-gå-vagn eller genom att knuffa en stol. Senast vid sexton (16) månaders ålder lär sig barnet att gå på egen hand. Pincettgreppet utvecklas vid ungefär tio månaders ålder.24.07.2020 13:40