Hoppa till innehållet

Amningsguider och rekommendationer

Modersmjölken är det nyfödda barnets naturliga mat och amningen är en stor del av många spädbarnsfamiljers vardag. Det är bra att förbereda sig inför amningen redan under graviditeten. Det är bra att på förhand veta var man hittar information och hjälp när man behöver det. Amningen är en gemensam angelägenhet för hela familjen, och familjens stöd till mamman är viktigt. Även partnern bör sätta sig in i hur amningen kommer igång och olika sätt att stödja mamman i amningen. Det är naturligt att diskutera amningen på rådgivningsbyrån. Om du har frågor kan du ta upp dem där.

På denna sida finns amningsguider, särskilda näringsrekommendationer och videoklipp om amning. Mer information om amning finns på de övriga sidorna om ämnet som du hittar via sidmenyn.

Mamma ammar.

Amningsrekommendationer

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar sex månaders helamning och att barnet får modersmjölk tills det fyller två år. Helamning betyder att barnet förutom modersmjölk endast får nödvändiga vitaminer och läkemedel. I Finland uppmuntras mödrar att helamma sina barn fram till sex (6) månaders ålder. Smakportioner av fast föda kan ges tidigast vid 4–6 månaders ålder. Bakgrunden till denna rekommendation är en tanke om att stärka matsmältningssystemet. En smakportion är 1–2 teskedar fast föda. Den kan ges med sked eller på fingertoppen efter amningen. Samtidigt fortsätter man amma i barnets egen takt.

För specialgrupper, såsom för tidigt födda barn, rekommenderas det ibland att matning med fast föda inleds redan vid fyra (4) månaders ålder. Alla barn behöver fast föda som tillägg till modersmjölken från sex (6) månaders ålder. Det rekommenderas att man ger maten i form av plockmat, med hänsyn till barnets motoriska färdigheter. Amning som komplement till den fasta födan rekommenderas fram till ett (1) års ålder. Om familjen vill kan man även amma längre. Mer information om mat och måltidsrekommendationer för babyn finns under Babyns mat.

Amningsguider för mamman och hennes partner som kan laddas ner och skrivas ut

 

Särskilda näringsrekommendationer under amningstiden (pdf)

Särskilda näringsrekommendationer under amningstiden på olika språk:
27.11.2018 15:47