Suoraan sisältöön

Vanhemmuuteen valmistautuminen

Tieto vanhemmaksi tulosta herättää monenlaisia ajatuksia ja tunteita: iloa, järkytystä, suunnitelmien muuttumista, odotusta, ihmetystä, epävarmuutta, pelkoa, kärsimättömyyttä, luopumisen tuskaa ja uudenlaista riemua - ja kaikkea tätä yhtä aikaa. Tuleeko minusta riittävän hyvä vanhempi? Pärjääminen vanhempana ja elämäntilanteen muuttuminen mietityttävät kaikkia ensimmäistä kertaa vanhemmaksi tulevia. Odotukset eivät voi koskaan vastata täysin todellista tilannetta lapsen synnyttyä. Silti on tärkeää miettiä, millainen vanhempi sinä haluat tai et halua olla ja mitä odotuksia juuri sinun vanhemmaksi tulemiseesi liittyy.

Kuvituskuva lapsiperheestä.
Elämä muuttuu lapsen myötä monella tavalla. Ajankäyttöä jaksottavat lapsen tarpeet, jotka muuttuvat välillä nopeastikin. Pieni lapsi tarvitsee paljon hoivaa ja huolenpitoa ja vanhemmat joutuvat tinkimään omasta ajastaan. Toisaalta uusi tulokas yleensä herättääkin halun olla hänen kanssaan. Vauvaansa ei voi kuitenkaan valita, ja unirytmit, sairastelut ja muut vaihtuvat vaatimukset tulevan uusille vanhemmille yllätyksenä. Mikäli kuormitus kasvaa voimavaroja suuremmaksi, on hyvä tietää, että apua on tarjolla. On vahvuutta uskaltaa pyytää apua.


Tulevien vanhempien on tärkeää myös keskenään keskustella siitä, millaiseksi ajattelevat perheen työnjaon ja ajankäytön lapsen syntymän jälkeen. Parisuhde muuttuu väistämättä lapsen syntymän myötä. Usein parisuhteen riidat tässä vaiheessa liittyvät siihen, että osapuolilla on erilaiset näkemykset vastuunjaosta, omasta ajasta, kotitöistä ja menoista. Kommunikaatio vanhempien kesken on olennaista parisuhteen laadun kannalta. On myös hyvä muistaa, että vauva-ajan riemujen rinnalla kulkevat kuormitukset ovat väliaikaisia.


Meissä kaikissa on olemassa vanhemmuuden taitoja nähtynä, koettuna ja etukäteen mietittynä. Vanhemmuuteen vaikuttaa paljon se, millaista vanhemmuutta on itse saanut osakseen lapsuudessa tai nähnyt ympäristössään. Useimmat vanhemmuuteen valmistautuvat miettivätkin paljon omaa lapsuuttaan sekä itsekseen että puolisoiden, omien vanhempien ja muun lähipiirin kanssa. Tämä auttaa valmistautumaan vanhemmuuteen ja miettimään, miten itse haluaa vanhempana toimia.


Vanhemmaksi voi kasvaa eri reittejä. Useimmat tulevat vanhemmiksi raskauden kautta, mutta myös uusperheen solmiminen ja adoptiot luovat uusia vanhemmuussuhteita. Lapsella voi olla yksi tai useampia vanhempia. Vanhemmaksi tulo voi olla yllätys tai pitkän tien takana. Jos lasta on toivottu pitkään, ovat odotukset yleensä erityisen korkealla. Joustavuus odotusten suhteen sekä utelias ja luottavainen perusasenne ovat hyviä lähtökohtia vanhemmuuteen valmistautumiseen. Ensimmäisinä vuosinaan lapsi tarvitsee ensisijaisesti lämpöä, rakkautta ja perustarpeistaan huolehtimista, joten kannattaa myös miettiä, kuinka korkealle rima kannattaa esimerkiksi siivoamisen suhteen asettaa.

Voiko vanhemmuutteen valmentautua -video 

Mitä tapahtuu, kun tietää tulevansa vanhemmaksi -video 
22.08.2022 12:10