Suoraan sisältöön

Turvallinen koti

Turvallinen aikuinen suojaa lasta. Koti on paikka, jossa kaikkien tunteiden tulisi olla sallittuja. Jaamme helposti tunteet hyviin ja pahoihin, mutta kaikki tunteet ovat tarpeellisia ja sallittuja, myös vihan ja surun tunteet. On tilanteita, joissa kuuluu suuttua ja olla vihainen, mutta väkivalta ei kuulu riitelemiseen.

Väkivalta parisuhteessa

Väkivalta parisuhteessa ja perheessä on vääristynyttä vallankäyttöä. Väkivalta on sitä käyttävän ihmisen ongelma, eikä se johdu parisuhteesta tai siinä olevista ongelmista. Perheväkivalta voi olla monenlaista: lyömistä, potkimista tai tönimistä, eristämistä ja alistamista, seksuaalista väkivaltaa tai mustasukkaisuutta, kiusaamista, pilkkaamista tai haukkumista, uhkailua ja räyhäämistä sekä esineiden ja paikkojen rikkomista tai puolison varojen holtitonta haaskaamista. Sekä fyysinen että psyykkinen väkivalta perheessä ovat lapsen kasvulle ja kehitykselle haitallisia, vaikka ne eivät kohdistuisikaan suoraan lapseen. Lapsen täytyy saada tuntea  olevansa turvassa aikuisten välisestä riidasta huolimatta. Riitely- ja kriisitilanteissa aikuisen täytyy pystyä olemaan turvallinen vanhempi lapselle.  Pariskunta huutaa toisilleen.

Kun lapsi elää perheessä, jossa käytetään väkivaltaa, hän ei opi kunnioittamaan toisen ihmisen koskemattomuutta. Väkivallan ilmapiiri herättää lapsessa voimakkaita turvattomuuden tunteita ja saattaa näkyä esimerkiksi vaikeutena sitoutua läheisiin suhteisiin. Väkivalta tai sen uhka eivät kuulu oikeaan riitelyyn ja ovat aina vaurioittavia kaikille osapuolille. Perheväkivalta rikkoo lapsen ihmisoikeuksia. Suomen perustuslain mukaisesti jokaisen, myös lapsen perus- ja ihmisoikeuksiin kuuluu oikeus fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Vastuustamme ja velvollisuuksistamme lapsia kohtaan meitä muistuttaa myös YK:n lapsen oikeuksien julistus, jonka keskeisiä periaatteita ovat lapsen oikeus osallistumiseen, huolenpitoon, yhteiskunnallisiin resursseihin sekä erityiseen suojeluun.

Lapseen kohdistuva väkivalta

Lapsiin kohdistuva väkivalta tarkoittaa henkisen tai fyysisen väkivallan tai molempien kohteena olemista, niiden todistajaksi joutumista sekä väkivallan ilmapiirissä elämistä ja näiden lapselle aiheuttamia ongelmia ja traumatisoitumisen uhkaa. Väkivalta tai sen uhka tuovat mukanaan jatkuvan ja lapsen elämää hallitsevan pelon. Perhe ja koti ovat lapsen elämän ankkuripaikka. Ne tarjoavat turvaa ja ovat vastuussa arjen sujumisesta. Tämän vuoksi väkivalta koskettaa lasta kipeimmin silloin, kun se tapahtuu omassa kodissa.

Joskus vanhemmat tai hoitajat saattavat menettää malttinsa hetkellisesti ja ravistella vauvaa suuttuessaan tai uupuessaan. Ravisteleminen aiheuttaa paljon vahinkoa vauvalle, eikä vauvaa saa ravistella. Perheen sisäinen fyysinen väkivalta on Suomen lain mukaan rikos. Väkivalta ei yleensä poistu, ellei siihen puututa vaan sillä on päinvastoin taipumusta lisääntyä ajan myötä.JAA
29.12.2017 14:50