Suoraan sisältöön

Aikuisten roolien muutos

Perheterapeutti Tejo de Brujinin mukaan lapsiperheessä aikuisilla on kolme pääroolia: mies-/naisrooli, puolisorooli ja vanhempirooli. Perheissä joudutaan jatkuvasti etsimään tasapainoa rooliodotusten ja roolikäyttäytymisen välillä. Puolisot joutuvat jo seurusteluvaiheessa punnitsemaan, kuinka paljon aikaa ja energiaa haluavat käyttää omiin ja yhteisiin asioihin. Kun vanhempien roolit lapsen tulon myötä syntyvät, kuviot mutkistuvat entisestään. Tasapaino täytyy etsiä uudelleen. Jokainen perhe joutuu jatkuvasti etsimään yhdistelmää, joka vastaisi mahdollisimman hyvin sekä lapsen kehityksellisiin haasteisiin että jokaisen perheenjäsenen henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Kuva onnellisesta perheestä, jossa on pieni vauva.

de Brujinin kehittämässä menetelmässä tasapainoilua eri roolien välillä pyritään konkretisoimaan yksinkertaisella tavalla: piirtämällä pääroolit erivärisiksi ja -kokoisiksi ympyröiksi. Ympyröiden koolla voidaan ilmaista, kuinka paljon henkilö käyttää aikaa ja energiaa kyseiseen roolin mukaiseen käyttäytymiseen. Hyvin iso vihreä ympyrä tarkoittaa, että suurin osa tämän henkilön ajasta ja energiasta menee vanhempana olemiseen.

Koska sama käyttäytyminen voi palvella useita rooleja, ympyrät voivat olla osittain tai kokonaan päällekkäisiä ja sisäkkäisiä. Joissain tilanteissa ympyrät taas ovat täysin erillään toisistaan tai jokin ympyröistä puuttuu kokonaan, esimerkiksi jos lasta odotetaan yksin. Menetelmässä lähdetään ajatuksesta, että jokaisella lapsiperheen aikuisjäsenellä on hoidettavanaan kolme pääroolia, joita voidaan havainnollistaa erivärisillä ympyröillä. Kun perhe muodostuu kahdesta aikuisesta ja yhdestä lapsesta, perheroolien ympyröiden perusmalli näyttää kutakuinkin tällaiselta:

 

 

Aikuisten roolit parisuhteessa

 JAA
08.10.2019 11:29