Suoraan sisältöön

Tueksi toiselle perheelle?

Monesti ihmiset saavat iloa arkeensa toisten auttamisesta. Helsingin seudulla monet perheet ja lapset kaipaavat tukea. Jos oma arki itsenäisesti, puolison tai perheen kanssa on sopivan tasapainoista, vapaaehtoistehtävät voivat tuoda maustetta ja merkityksellistä tekemistä elämään. 

Esimerkiksi Helsingin kaupunki tarjoaa mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan, kuten tukihenkilöksi tai tukiperheeksi ryhtymiseen. Sijaisperhetoiminta on sitoutumista vaativaa ja arvokasta työtä, jossa tavoitteena on tarjota haastavista lähtökohdista tulevalle lapselle tai nuorelle turvallinen ja vakaa kasvuympäristö. Sijaisperheeksi voi hakeutua Helsingin kaupungin kautta. Sijaisperheitä koulutetaan suomeksi. Äidinkielellä ei ole merkitystä koulutukseen osallistumisessa,  mutta siihen tarvitaan hyvää suomen kielen taitoa. Koulutuksen käytyään esimerkiksi ruotsinkielinen perhe voi ryhtyä ruotsinkielisen lapsen sijaisperheeksi.

Kuva perheestä.

Perheiden ja lasten tukemiseen keskittyvä vapaaehtoistyö voi olla pienimuotoista tai kokonaisvaltaisempaa. Esimerkiksi tukiperheenä tai sijaisperheenä toimiminen vaatii yleensä 1—3 vuoden sitoutumisen. Siinä ei kuitenkaan vaadita eritysosaamista, vaan turvallinen ja tasapainoinen vanhemmuus on tärkeintä. Tällaisesta työstä saa myös palkkiota ja kulukorvauksia. Kaikenlaiseen vapaaehtoiseen tukitoimintaan on yleensä myös tarjolla koulutusta ja tukea. Myös Helsingin Diakonissalaitoksella, HelsinkiMissiolla ja monilla järjestöillä on tarjolla mahdollisuuksia auttaa ja tukea monenlaisia perheitä, lapsia ja nuoria sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä.

 10.12.2019 14:00