Suoraan sisältöön

Pulmat suhteessa

Pariskunta mököttää toisilleen.

Parisuhteessa voi ilmetä erilaisia pulmia. Kommunikaatio-ongelmat ja riitely ovat tavallisimpia näistä. Keskustelu yhdessä ei onnistu, sitä vältellään tai se johtaa usein riitaan. Ja kun riidat jatkuvat pidempään ja ne pahenevat, niin jommallekummalle puolisoista voi tulla ero mieleen. Tällöin puhutaan eron uhasta, joka voi johtaa myös päätökseen erosta. Joskus riidat voivat muuttua nopeasti väkivaltaisiksi, silloin on ensiarvoisen tärkeää huolehtia omasta ja lasten turvallisuudesta sekä hakea nopeasti ulkopuolista apua.

Puolisoilla voi olla myös seksiin liittyvää haluttomuutta tai erilaiset halut tai toiveet. Usein läheisyyteen ja seksiin liittyviin ongelmiin linkittyy myös kokemus tunneyhteyden puuttumisesta tai aikaisemmin elämässä olleista vaikeista kokemuksista kuten kaltoinkohtelusta. Joskus tilanne voi johtaa puolison uskottomuuteen, jonka ilmitulo laukaisee poikkeuksetta vakavan kriisin parisuhteessa.

Uusperheissä parisuhde joutuu myös usein koetukselle, kun puoliso tuo mukanaan oman lapsensa aikaisemmasta suhteesta ja näin myös tämä vanha perhe on läsnä uudessa perheessä ja uudessa suhteessa. Uusperheessä onkin heti mukana vanhemmuus ja siihen liittyvä yhteistyö tai sen puute. Kuka päättää kenenkin asioista tai kenen kaikkien kanssa pitää neuvotella päätöksenteossa. Uusperheessä parisuhde on vahvasti käsikädessä vanhemmuuden kanssa ja tarvitaan yhtä aikaa kykyä neuvotella ja säilyttää tarpeellisia rajoja.

Parisuhde voi myös kriisiytyä perheen eri kehitysvaiheissa esimerkiksi, kun lapsi syntyy, lapsi tulee uhmaikään, lapsi lähtee kouluun, lapsesta tulee murrosikäinen tai hän muuttaa pois kotoa. Näissä tilanteissa usein perheen tasapaino muuttuu ja se haastaa yhteistyön sekä parisuhteessa että vanhemmuudessa. Myös lapsen tai puolison sairastuminen tai olemassa oleva sairaus, toisen puolison vanhemman sairastuminen tai kuolema vaikuttaa molempien puolisoiden voimavaroihin ja näin ollen suhteeseen. Kuormittavia asioita parisuhteessa ovat myös puolison erilaiset riippuvuudet kuten päihde-, peli- tai seksiriippuvuus sekä mielenterveysongelmat.

Parisuhteeseen tuo myös lisäkuormaa puolison tai oma stressaava ja paljon aikaa vievä työ tai sen puuttuminen kokonaan eli työttömyys. Tilanteeseen voi liittyä myös suuria taloudellisia huolia ja ongelmia.25.02.2021 14:32