Suoraan sisältöön

Hyvinvoiva parisuhde

Hyvässä parisuhteessa voi olla tunne siitä, että olet tullut kotiin. Molemmat puolisot kokevat olevansa turvassa sekä olevansa arvostettuja ja rakastettuja. Puolisoilla on halua huolehtia toisesta ja myös vastaan ottaa huolenpitoa. Kumppanin kanssa on myös mahdollista jakaa ajatuksia ja tunteita. Lisäksi puolisoilla on halu koskettaa ja olla toisen lähellä.

Hyväänkin parisuhteeseen kuuluu vaikeudet kuten hankalat hetket ja riidat. On tärkeää kuitenkin muistaa, että riidoissa ei saa vahingoittaa toista henkisesti tai fyysisesti. Pyrkimyksenä on yhdessä keskustella erimielisyyksistä, kuulla molempien puolisoiden näkökulmat ja löytää yhteinen tie eteenpäin. Ristiriitojen kautta oppii myös tuntemaan puolisoaan paremmin.

Parhaimmillaan suhteessa voi olla kaksi toisistaan huolta pitävää ja itsenäistä aikuista, jotka ovat sitoutuneita yhteiseen suhteeseen ja perheeseen. Hyvinvoiva parisuhde auttaa myös onnistumaan paremmin vanhemmuuden haasteissa.
Pariskunta suukottomassa toisiaan.


25.02.2021 14:47