Suoraan sisältöön

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu auttaa perhettä, jonka äiti on sairastunut.

Kotipalvelun perhetyö on tilapäistä perheen arjen tukemiseen tarkoitettua työtä, jota voi saada alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella.

Kotipalvelun tarve voi kohdata kun:

-  tarvitset tukea lasten hoidossa ja kasvatuksessa
-  tarvitset konkreettista apua arjen sujumiseen
-  olet huolissasi omasta jaksamisestasi
-  perheen vanhempi on sairastunut fyysisesti tai psyykkisesti
-  tarvitset tilapäistä lastenhoitoapua asiointikäyntien ajaksi
-  perheeseenne on syntynyt useampi lapsi
-  perhettänne on kohdannut kriisi

Lapsiperheiden kotipalvelun avulla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden pulmia mahdollisimman varhain.

Tavoitteena on keskustelemalla, ohjaamalla ja yhdessä tekemällä, perheen omien voimavarojen avulla, edistää perheen arjessa selviytymistä sekä lapsen hyvää kasvua ja kehitystä.

Kotipalvelua haetaan ottamalla yhteyttä oman asuinalueen johtavaan ohjaajaan.

Kotipalvelun maksutaulukko (pdf)

Toimipaikat

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksulaskuri

Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli

 

 JAA
18.11.2019 13:30