Suoraan sisältöön

Hyvinvoinnista huolehtiminen

Perheen hyvinvointi rakentuu päivittäisistä arjen asioista. 

Äiti pelaa lapsen kanssa lautapeliä olohuoneen lattialla, ja isä on sohvalla lukemassa.

Kiireisinä aikoina vanhempien aika voi kulua ruoan laittamiseen, kodin siivoamiseen ja lapsista huolehtimiseen. Silloin ystävien näkeminen ja perheen yhteinen harrastaminen voivat unohtua.

Ihmisillä on erilaisia tarpeita. Jollekin liikunta on tärkeintä hyvinvoinnille, toiselle perhe ja ystävät, kolmannelle työ tai harrastukset.

Jokainen perheen jäsen voi vaikuttaa omaan ja muiden perheen jäsenten hyvinvointiin. 

 • Miten kohtaat lapsesi, kumppanisi ja muut läheiset ihmiset päivittäin?
 • Millaiset rutiinit teidän perheessänne on?
 • Miten arjen askareet hoituvat ja miten ne jaetaan?
 • Mitä teet vapaa-ajallasi?
 • Huolehditko riittävästi omasta jaksamisestasi?
 • Onko kaikilla mahdollisuus tehdä itselle mieluisia asioita?
 • Onko teillä sopivasti yhteistä aikaa?

Keho ja mieli kaipaavat liikuntaa, lepoa, ruokaa ja mukavaa tekemistä. Yhdessä oleminen perheen kanssa on tärkeää lapsille ja aikuisille. Yhdessä perheen kanssa-sivulla on vinkkejä perheille sopivasta tekemisestä.

Perheen hyvinvointia lisää myös se, että hoidat parisuhdettasi ja muita ihmissuhteitasi. Lisää tietoa löydät linkkipalkista. 

Lisää perheen ruokavalinnoista:

 

Vinkkejä omaan jaksamiseen:

 1. Muista huolehtia omista tarpeistasi. Arjen pyörteessä voi helposti unohtaa itsensä. Pysähdy ja mieti, mitä oikeasti tarvitset ja mitä haluat tehdä. 
 2. Järjestä itsellesi omaa aikaa. Esimerkiksi pieni hetki päivästä, tunti viikossa tai päivä kuukaudessa. Joskus sinun täytyy sanoa ei jollekin toiselle, jotta saat omaa aikaa.
 3. Muista, että sinun hyvinvointisi on koko perheen hyvinvoinnille tärkeää. Kun huolehdit omasta jaksamisestasi, pystyt paremmin viettämään aikaa perheesi kanssa ja nauttia siitä. Näin myös lapsesi ja muut perheen jäsenet voivat paremmin.

 

Lapsen onnellisuuden lisääminen Muksuopin avulla

Lähde: psykiatri Ben Furman, MuksuoppiAppi

Kaikki vanhemmat toivovat, että heidän lapsensa olisivat onnellisia, mutta mitä vanhemmat voivat tehdä edistääkseen lastensa onnellisuutta?

Muksuoppi on menetelmä, jolla on monia onnellisuutta lisääviä sivuvaikutuksia. Se edistää lapsen onnellisuutta auttamalla häntä voittamaan hänen onnellisuutensa tiellä olevia ongelmia. Riippumatta siitä, mitä ongelmia lapsella on Muksuoppi itsessään edistää monella tavalla lapsen onnellisuutta:

 1. Herättää toivoa
  Toiveikkuus lisää onnellisuutta. Muksuoppi herättää lapsessa toivoa auttamalla häntä näkemään, että hän voi vapautua ongelmastaan opettelemalla jonkin sellaisen taidon, jonka oppiminen on hänelle mahdollista.
 2. Tarjoaa onnistumisen kokemuksia
  Onnistumisen ilo on yksi onnellisuuden lähteistä. Kun lapsi opettelee tiettyä taitoa Muksuopin avulla ja opetteleminen etenee pienin askelin, hänelle tarjoutuu toistuvasti tilaisuuksia kokea onnistumisen iloa.
 3. Vahvistaa toverisuhteita
  Hyvät toverisuhteet edistävät lasten onnellisuutta. Muksuoppi vahvistaa lapsen ja hänen tovereidensa välistä suhdetta. Suhteet tovereihin vahvistuvat, kun lapsi pyytää heitä kannustajikseen, kutsuu heidät osallistumaan taidon oppimisen juhlistamiseen ja kiittää heitä heidän antamastaan avusta ja tuesta.
 4. Parantaa suhdetta vanhempiin
  Hyvä suhde omiin vanhempiin edistää lasten onnellisuutta. Muksuoppi parantaa lapsen ja häntä kasvattavien aikuisten välistä suhdetta. Se opastaa aikuisia pidättäytymään kritiikistä ja suhtautumaan lapseen kannustavalla ja palkitsevalla tavalla.
 5. Herättää myötätuntoa kanssaihmisissä
  Ihmisen onnellisuus riippuu myös siitä, miten hän kokee kanssaihmisten suhtautuvan häneen. Muksuopissa lapsi kertoo kanssaihmisilleen mitä taitoa hän opettelee. Kanssaihmisissä herää myötätuntoa ja halua kannustaa lasta, kun he tietävät, että lapsi pyrkii itse aktiivisesti muuttamaan omaa käyttäytymistään.
 6. Auttaa lasta kokemaan kiitollisuutta
  Kiitollisuuden tunne lisää ihmisen onnellisuutta. Muksuoppi auttaa kokemaan kiitollisuutta. Se opastaa lapsia kiittämään edistyksestään kaikkia kannustajiaan.
 7. Edistää lasta kasvattavien aikuisten yhteistyötä
  Aikuisten yhteistyö kasvatusasioissa edistää lapsen onnellisuutta. Muksuoppi auttaa lapsen vanhempia ja muita lasta kasvattavia aikuisia puhaltamaan lapsen kasvatukseen liittyvissä asioissa yhteen hiileen.
 8. Sallii lapsen itse päättää asioista
  Ihmisen onnellisuutta lisää tunne siitä, että voi itse vaikuttaa omaan elämäänsä. Muksuoppi kunnioittaa lasten itsemääräämisoikeutta. Siinä lapsi saa itse päättää monista asioista – jopa siitä haluaako hän oppia jonkin taidon vai ei.

Yhteenveto

Jos lapsen onnellisuus on kateissa, voit Muksuopin avulla auttaa häntä tulemaan onnellisemmaksi. Sen avulla voit auttaa lasta voittamaan niitä ongelmia, joiden vuoksi hän on onneton. 

Jo Muksuoppi sinänsä edistää itsessään monella tavalla lapsen onnellisuutta, riippumatta siitä, mitä taitoa lapsi sen avulla opettelee. .
Muksuopista löydät lisätietoa MuksuoppiAppi-verkkosivulta.

Lapsen onnellisuutta lisääviä taitoja

Lähde: psykiatri Ben Furman, MuksuoppiAppi

Jos lapsi on onneton ja syynä on jokin tietty ongelma, voit auttaa häntä oppimaan Muksuopin avulla taidon, jonka hallitseminen auttaa häntä voittamaan kyseisen ongelman.

 • Mutta mitä onnellisuutta lisääviä taitoja lapsi voi opetella, jos hänen ongelmansa on sellainen, ettei sille voi tehdä mitään?
 • Entä jos lapsi on onneton, vaikkei hänellä ole mitään erityistä ongelmaa?

Seuraavaan listaan on koottu joukko lasten onnellisuutta lisääviä taitoja. Ne ovat elämäntaitoja, joiden opettelemisesta on hyötyä niin lasten kuin aikuistenkin henkiselle hyvinvoinnille.

Kiitollisuus

Kiitollisuus on tunnetaito, joka lisää ihmisen onnellisuutta. Se on taito, jota voi harjoitella monella tavalla. 

Voit auttaa lasta oppimaan kiitollisuutta esimerkiksi opettamalla häntä iltaisin miettimään, mitä kaikkea sellaista hänen päivänsä aikana on tapahtunut, josta hän voi olla kiitollinen.

Toisten auttaminen

Toisten ihmisten auttaminen, kaikenlainen hyvän tekeminen ja myös eläinten sekä kasvien hoitaminen antaa ihmisille tyydytystä ja hyvää mieltä. 

Voit edistää lapsen onnellisuutta ja hyvinvointia opettamalla häntä tekemään erilaisia hyviä tekoja ja keskustelemalla hänen kanssaan siitä, miten sellaisten tekojen tekeminen häneen vaikuttaa.

Mielen rauhoittaminen

Rentoutuminen, rauhoittuminen, mietiskely, rukous, jooga, Tai Chi, mindfulness, hypnoosi, neurobiofeedback… Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Mielen rauhoittaminen on taito, joka edistää terveyttä, parantaa aivojen toimintaa ja lisää ihmisen onnellisuutta. 

Voit edistää lapsen onnellisuutta opettamalla hänelle (tai opettelemalla yhdessä hänen kanssaan) jonkin mielen rauhoittamismenetelmän, jonka avulla hän edistää omaa hyvinvointiaan.

Onnistumisen ilo

Yksi onnellisuuden tekijöistä on kyky tuntea iloa onnistumisista. Se on taito, jota aikuiset voivat opettaa lapsille. 

Voit kasvattaa lapsen kykyä kokea onnistumisen iloa kiinnittämällä itse enemmän huomiota hänen (pieniinkin) onnistumisiinsa. Voit esimerkiksi näyttää hänelle peukkua tai tehdä hänen kanssaan yläviitosen aina kun huomaat että hän onnistuu jossakin mitä hän tekee.

Kun lapsi oppii huomaamaan onnistumisiaan, voit jatkaa taidon harjoittamista keskustelemalla hänen kanssaan hänen onnistumisistaan mm. kysymällä häneltä,

 • miten hän selittää sen, että hän onnistui,
 • kuka auttoi tai innosti häntä onnistumaan ja
 • kenelle hän voisi kertoa onnistumisestaan.

Tervehtiminen

Toisten ihmisten ystävällinen tervehtiminen on arkinen taito, joka vaikuttaa positiivisesti ihmisten hyvinvointiin. 

Voit tervehtiä ystävällisesti esimerkiksi kättelemällä, halaamalla tai kysymällä toisen ihmisen kuulumisia.

Kun ihmiset osoittavat kiinnostusta ja huomiota toisilleen, he samalla edistävät toistensa hyvinvointia.

Voit opettaa lapselle tervehtimisen taitoa monella tavalla, mm.

 • opettamalla häntä tervehtimään kauniisti muita ihmisiä,
 • tutustuttamalla hänet eri kulttuurien tervehtimistapoihin ja
 • harjoittelemalla hänen kanssaan ystävällisten kohteliaisuuksien lausumista sekä kuulumisten kyselemistä.

Luonnosta nauttiminen

Luonnolla on merkittäviä ihmisen mielenterveyttä ja onnellisuutta lisääviä vaikutuksia. Voit edistää lapsen onnellisuutta opettamalla hänet nauttimaan

 • luonnossa olemisesta tai
 • erilaisten luontoon liittyvien asioiden tekemisestä kuten eläinten tai kasvien hoitamisesta.

Liikunta ja urheilu

Liikunta ja fyysinen rasitus yleensäkin edistää ihmisen psyykkistä hyvinvointia. Voit edistää lapsen onnellisuutta tarjoamalla hänelle mahdollisuuksia liikkua.

Kaikki liikunta lisää lapsen hyvinvointia olipa kyse kiipeilemisestä, vaeltamisesta, pallopeleistä, uimisesta, voimistelusta, pyöräilemisestä tai jostakin muusta. 

Joukkuelajeilla on se lisäetu, että niiden avulla lapset kehittävät samalla sosiaalisia taitojaan. Jos mahdollista, edistä lapsen liikkumista opettamalla hänet pitämään jostakin sellaisesta liikkumisen muodosta, mistä pidät itsekin.

Taitojen opetteleminen

Ihmiset saavat paljon iloa erilaisten taitojen opettelemisesta. Minkä tahansa taidon opetteleminen tuottaa elämään iloa ja hyvää mieltä. Onnistumisen iloa voi saada esimerkiksi uuden kielen oppimisesta, leipomisesta, piirtämisestä, musiikin soittamisesta tai tietokonekielen opettelemisesta. Lisäksi oppiminen saa ihmisen tuntemaan kiitollisuutta auttajiaan ja kannustajiaan kohtaan.

Hassutteleminen

Lapset rakastavat kaikkea hassuttelemista: pelleilemistä, näyttelemistä, vitsien kertomista, nauramista, kikattamista, leikinlaskua, kepposia, pukeutumista erilaisiin asuihin, kutittamista, tyynysotaa jne. Nauru pidentää ikää, mutta se edistää myös ihmisten onnellisuutta.

Kyky nauraa ja hassutella on taito, jonka jotkut ihmiset saavat synnyinlahjana. Se on myös ominaisuus, jota voidaan myös opetella harjoittelemalla.

Mieti miten voit kannustaa lastasi oppimaan hassuttelemisen jaloa taitoa. Se on arvokas kyky, jolla on elinikäinen positiivinen vaikutus ihmisen henkiseen hyvinvointiin.

Lapset pitävät monista muistakin asioista kuin videoiden katsomisesta ja tietokonepelien pelaamisesta. Lautapelit, piirtäminen, leikkiminen, juhlien järjestäminen, kylässä käyminen, peuhaaminen, kiipeily, näytteleminen, esiintyminen, palapelien pelaaminen, arvoitusten ratkaiseminen, hassuttelu… Lista on loputon. 

Tee yhdessä lapsen kanssa kivoja asioita, mieluiten sellaisia, mistä pidät itsekin. Se on luonteva tapa lisätä sekä sinun että hänen onnellisuutta.

Optimismi

Optimismi on yhteydessä onnellisuuteen. Se on joillakin ihmisillä myötäsyntyinen ominaisuus, mutta se on myös taito, jota voi harjoitella. Voit auttaa lasta oppimaan optimistista ajattelua

 • omalla esimerkilläsi tai
 • opettelemalla optimistisen ajattelun taitoa yhdessä hänen kanssaan.

Yksi mahdollinen tapa harjoitella optimismia on leikkiä sellaista leikkiä, jossa aina kun tapahtuu jotakin ikävää, mietitään yhdessä, mitä hyvää siitä voi mahdollisesti seurata.

Jos vaikka maito kaatuu pöydälle, tehdään ajatusleikki, jossa mietitään mitä hyvää siitä ehkä seuraa (sen sijaan, että tapahtunut nähdään pelkästään negatiivisessa valossa).

Vinkkejä rauhoittumiseen ja luonnossa liikkumiseen: Vihreää hyvinvointia, SitraJAA
15.01.2019 10:59