Suoraan sisältöön

Isälle ja kumppanille

Isä tai kumppani, olet aina tervetullut äitiys- ja lastenneuvolaan. Toivomme erityisesti, että pääset mukaan raskauden ensikäynnille ja kaikkiin laajoihin terveystarkastuksiin, joissa otetaan huomioon koko perheen terveys ja hyvinvointi. Laaja terveystarkastus tehdään kerran raskauden aikana ja lapsen synnyttyä 4 kk, 18 kk ja 4 v terveystarkastusten yhteydessä. Neuvolan perhevalmennus ensimmäistä lasta odottaville perheille on tarkoitettu kaikille perheen vanhemmille, joten tervetuloa mukaan.


Tulevat isät ja muut vanhemmat osallistuvat äitiys- ja lastenneuvolan käynneille sekä perhevalmennukseen.

Raskaus, syntyvä lapsi, parisuhde ja vanhemmuus ovat yhteisiä asioita. Lapsi tarvitsee hyvään ja turvalliseen kasvuun vähintään yhden häneen kiinnittyneen ja kiintyneen aikuisen, mutta hän hyötyy siitä, että hänellä on useampia läheisiä ihmisiä jo heti alkuhetkistä lähtien. Lapsi oppii aikuisilta eri asioita. Esimerkiksi perheen toinen aikuinen saattaa olla hoivaavampi ja toinen enemmän tutkiva ja leikkivä. Kaikissa ihmisissä on kuitenkin hoivaavia, tutkivia, leikkiviä, huolehtivia ja riehakkaita ominaisuuksia, mutta tapa toimia saattaa olla erilainen ja se on lapsen näkökulmasta hieno asia.

Lapselle tärkeintä on yhdessä oleminen. Vastasyntyneen suurimmat tarpeet ovat rintamaidon saamisen lisäksi ihokosketuksen saaminen, katsekontakti, hellän puheen kuuleminen, hymy ja sylissä saatava liikeaistimus. Isällä tai kumppanilla on tässä kaikessa paljon annettavaa ja saatavaa. Osiossa 0-1-vuotiaat – Vauvan kehitys voit lukea tai seurata videoilta lisää tietoa vauvan kehityksestä.

Imetys ja vauvan ravitsemuksesta huolehtiminen ovat perheen yhteisiä asioita, kaikilla perheen aikuisilla on niiden suhteen omat tärkeät tehtävänsä. Vauvan nälkäviestien tunnistaminen ja niihin tilanteen mukainen reagoiminen on keskeistä rauhallisen imetystilanteen aikaansaamiseksi. Puolison tuki on ensiarvoista imetyksen onnistumiseksi ja jatkumiseksi. Osiossa Vauvan imetys ja ruoka löydät lisää tietoa imetyksestä, sen eduista ja erilaisista vinkeistä.

Lapsen syntymä on suuri elämänmuutos, johon voi alkaa valmistautua jo odotusaikana. Valmistautuminen saattaa olla raskaana olevalle helpompaa kuin isälle tai kumppanille sen vuoksi, että raskauden tuomat fyysiset muutokset ja sikiön kasvu ja liikkeet tuntuvat äidin kehossa ja mielessä. Onkin tärkeää, että raskauden aikaisista muutoksista, tuntemuksista ja ajatuksista jutellaan yhdessä. Asioiden jakaminen mahdollistaa sen, että isän tai kumppanin oma valmistautuminen voi käynnistyä.  

Osiossa Vauvan tuloon valmistautuminen voit lukea lisää vanhemmaksi kasvamisesta.

Parisuhteelle perheenlisäys on todella suuri muutos. Erityisesti, jos lapsi on perheenne ensimmäinen, muutos on teille aikuisille melkoinen, kahden suhteesta kehittyy kolmen suhde, jossa teillä kaikilla on tärkeä osa. Parisuhteen toimivuus eli se, että puolisot tai kumppanit löytävät eri tilanteisiin itselleen parhaan tavan elää yhdessä, on kuitenkin lapsen kehityksen kannalta merkittävää. Muutosta kannattaa pohtia yhdessä jo odotusaikana. Käykää yhdessä tutustumassa osioon Vanhemmuus ja parisuhde. Palatkaa sivustolle odotusaikana ja vauvan synnyttyä uudestaan. Parisuhteen toimivuuden eteen kannattaa nähdä vaivaa ja sivustolta saatat löytää vinkkejä parisuhteen vahvistamiseksi myös antoisassa lapsiperhevaiheessa.

 

Ennakollinen Isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa

Isyys voidaan tunnustaa raskauden aikana äitiysneuvolassa jos

  • on olemassa vain yksi mahdollinen isä
  • molemmat vanhemmat ovat samaa mieltä isyydestä ja samaan aikaan paikalla
  • isyyden tunnustamisesta äitiysneuvolassa on sovittu etukäteen
  • molemmilla vanhemmilla on voimassa olevat henkilöllisyysasiakirjat mukana
  • isyyden vahvistamisella ei ole erityistä kiirettä lapsen syntymän jälkeen
  • kaikkien osapuolten kielitaito on riittävä asian hoitamiseksi

Ennakollista isyyden tunnustamista koskeva asiakirja tulee täyttää koneella etukäteen henkilötietojen osalta ja tulostaa mukaan sovitulle äitiysneuvolakäynnille (raskausviikko 30-33). Jos vanhemmat haluavat sopia ennakkoon myös lapsen yhteishuollosta, myös sitä koskeva lomake tulee täyttää koneella etukäteen henkilötietojen osalta ja tulostaa mukaan. Lomakkeet allekirjoitetaan vasta äitiysneuvolassa terveydenhoitajan läsnä ollessa. Mikäli vanhemmalla on muun kuin Suomen viranomaisen myöntämä passi tai henkilökortti, on siitä hyvä tuoda mukana kopio alkuperäisen lisäksi. Kopio (henkilötietosivusta) liitetään maistraattiin meneviin asiakirjoihin.

Neuvola toimittaa tarkistetut ja allekirjoitetut tunnustamisasiakirjat äidin kotikunnan lastenvalvojalle, joka lähettää vanhemmille kuittauksen vastaanottamistaan asiakirjoista.

Mikäli isyyttä ei voida tunnustaa äitiysneuvolassa, se tunnustetaan lastenvalvojan luona. Voit varata ajan lastenvalvojalle myös sähköisesti. Neuvola toimittaa tarkistetut ja allekirjoitetut tunnustamisasiakirjat äidin kotikunnan lastenvalvojalle, joka lähettää vanhemmille kuittauksen vastaanottamistaan asiakirjoista.

 

Asiakirjat


Kumppanilla on tärkeä rooli myös imetyksen onnistumisessa. Tutustu oppaaseen:22.07.2020 09:12