Suoraan sisältöön

Mielikuva vauvasta

Lapsi kasvaa ja kehittyy kohdussa yhdeksän kuukauden ajan. Vanhemmuuden syntyminen vie vähintään yhtä kauan. Vanhemmaksi tulo on yksi tärkeä elämän siirtymävaihe, jolloin on mahdollisuus pohtia ja tarkastella omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan sekä oppia jotain itsestään. Omaan tulevaan vanhemmuuteen vaikuttaa vahvasti kaksi asiaa: varhaiset kokemukset omasta lapsuudesta sekä se, minkälaisia mielikuvia tulevasta vauvasta raskauden aikana syntyy.

Raskaana oleva nainen miettii, millainen hänen tuleva vauvansa on.

Varhaisilla kokemuksilla tarkoitetaan tulevien vanhempien muistoja ja kokemuksia omista vanhemmistaan tai muista lapsuuden läheisistä ihmisistä. Odottavat vanhemmat miettivät, minkälainen suhde omiin kasvattajiin oli. Mieleen saattaa muistua myös omien vanhempien myönteisiä ja kielteisiä toimintatapoja eri tilanteissa. Samassa yhteydessä tulevat vanhemmat saavat kokemuksen siitä, miltä omien kasvattajien valinnat tuntuivat. He voivat asettua katsomaan tilannetta lapsen silmin. Näin he saavat tilaisuuden miettiä asioita myös syntyvän lapsen kannalta. Syntyy mielikuva omasta vanhemmuudesta.

Tutkimukset osoittavat, että ihminen hoivaa niin kuin häntä on hoivattu. Vanhemmuudessa voi kuitenkin kasvaa ja kehittyä ja tehdä toisenlaisia valintoja kuin sai omassa perheessä kokea.

Vastauksia etsitään muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaiset vanhemmat tai kasvattajat minulla oli?
  • Tuleeko minusta hyvä äiti tai isä?
  • Miten suojelen lastani?  
  • Mitä teen samoin tai eri tavalla kuin omassa lapsuudessani tehtiin?  

On tavallista, että vanhemmilla on kuvitelmia eli mielikuvia odotetusta lapsesta. Vanhemmat miettivät esimerkiksi sitä, keneltä lapsi näyttää ja kenen luonteenpiirteitä hänelle toivotaan. On myös luonnollista puhella lapselle jo raskauden aikana. Vauvamielikuvia ja niiden merkitystä vanhemmuuteen kasvamiselle on myös tutkittu. Vanhempien odotukset ovat yhteydessä vauvan kasvun ja kehityksen vaiheisiin. Raskauden alussa mielikuvat ovat usein heikkoja ja on luonnollista, että vahvoja kiintymyksen tunteita ei vielä ole. Mielikuvat alkavat lisääntyä vauvan ensimmäisten liikkeiden tuntuessa. Vauva ilmaisee näin, että täällä ollaan, ja ajatus tulevasta lapsesta muuttuu konkreettisemmaksi.

Vanhemmille voi muodostua hyvin erilaiset kuvitelmat samasta lapsesta. Siitä ei ole haittaa, sillä mielikuvat vahvistavat vanhemmuutta joka tapauksessa. Raskauden loppupuolella, synnytyksen lähestyessä mielikuvat muuttuvat epäselvemmiksi ja vähemmän yksityiskohtaisiksi. Palataan tosiasioihin ja keskitytään tulevaan synnytykseen.

Mielikuvien avulla vanhemmat luovat tunnesiteen tulevaan vauvaan jo raskausaikana. Mielikuvat auttavat kiinnittymään ja kiintymään syntyvään lapseen. Raskauden lopulla mielikuvien hämärtyminen auttaa luopumaan mielikuvitusvauvasta ja kohtaamaan vuorovaikutuksessa oikean lapsen.

Lähde: Brodén, Margareta: Raskausajan mahdollisuudet (2006)20.12.2018 14:44