Suoraan sisältöön

Synnytyksen jälkeinen masennus

Synnytyksen jälkeiseen aikaan kuuluu äidin luonnollinen herkistyminen, joka voi ilmetä esimerkiksi itkuherkkyytenä, ahdistuneisuutena, unettomuutena, levottomuutena tai epävarmuutena. Synnyttäneistä naisista 50–80 % kokee synnytyksen jälkeisen herkistymisen. Herkistyminen johtuu ainakin osittain hormonaalisista syistä. Tilanne helpottaa yleensä itsestään, kun arki vauvan kanssa asettuu uomiinsa.

Äiti itkee lastenvaunujen edessä.

Synnytyksen jälkeinen masennus

Toisinaan herkistyminen voi syventyä masennukseksi. Varsinaisesta synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kärsii arviolta 10–20 % äideistä. Useimmille äideille masennus tulee täytenä yllätyksenä.

Tavallisimpia masennuksen oireita ovat:

 • yleinen alavireisyys
 • voimakas väsymys
 • elämänilon menettäminen
 • keskittymiskyvyn ja muistin heikkeneminen
 • syyllisyyden ja alemmuudentunteet
 • selvät ruokahalun muutokset (laihtuminen tai lihominen)
 • pelokkuus, tuskaisuus ja pakkoajatukset
 • paniikin ja ahdistuksen tunteet
 • unettomuus tai liiallinen nukkuminen sekä kuolemaan liittyvät ajatukset ja toiveet.

Toisinaan masennus ilmenee jatkuvana ahertamisena ja kyvyttömyytenä levätä. Tällöin masennusta voi olla vaikea tunnistaa. Neuvolassa masennuksen arvioinnin apuna käytetään raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen EPDS –seulaa (Edinburgh Postnatal Depression Scale).

Keinoja synnytyksen jälkeisen masennuksen ennaltaehkäisyyn:

 • Huolehdi itsestäsi. Pienikin tauko arkirutiineista auttaa jaksamaan. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen koituu vauvan ja koko perheen parhaaksi.
 • Jos perheeseen kuuluu useampi aikuinen, vuorotelkaa vauvan hoidossa. Näin vanhemmat saavat välillä nukkua kunnolliset yhtenäiset yöunet. On tärkeää, että vauvalle syntyy tiivis suhde kasvattajiinsa mahdollisimman varhain.
 • Puhu tunteistasi ja ajatuksistasi puolisolle, muille perheenjäsenille ja ystäville.
 • Pyydä rohkeasti apua ja tukea läheisiltäsi.

Synnytyksen jälkeiseen masennukseen kannattaa hakea apua ajoissa. Ota asia puheeksi neuvolan terveydenhoitajan vastaanotolla tai varaa aika lääkärille. Synnytyksen jälkeiseen masennukseen voi hakea apua myös perheneuvolasta, terveyskeskuspäivystyksestä, järjestöiltä sekä yksityisiltä lääkäriasemilta.

Synnytyksen jälkeinen psykoosi

Synnytyksen jälkeinen lapsivuodepsykoosi on erittäin harvinainen (siihen sairastuu alle prosentti äideistä), mutta vakava tila, joka vaatii lähes aina välitöntä hoitoa. Suurin osa äideistä parantuu psykoosista hyvin. Synnytyksen jälkeisen psykoosin tunnusmerkeistä ja hoidosta löytyy lisätietoa muun muassa terveyskirjasto-verkkosivustolta.

Lisätietoa neuvolan psykologipalveluista
22.07.2020 10:28