Suoraan sisältöön

Päihteet ja lääkkeet

Päihteiden käyttö tulisi lopettaa jo silloin kun suunnittelee raskautta. Sekä tupakoitsijoilla että runsaasti alkoholia käyttävillä raskaaksi tuleminen kestää kauemmin kuin muilla ja keskenmenoriskikin on heillä suurempi. Tälle sivulle on koottu tietoa erilaisista päihteistä ja niiden vaikutuksista lapsen kehitykseen.

Lääkkeiden turhaa käyttöä tulee välttää raskauden aikaan ja jo raskauden suunnitteluvaiheessa. Äidin hyvinvointi on kuitenkin edellytys myös sikiön hyvinvoinnille, eikä äidille tärkeätä lääkitystä saa jättää pois. Lääkärille kannattaa aina mainita mahdollisista raskaussuunnitelmista, jotta lääkitys voidaan jo raskauden suunnitteluvaiheessa miettiä mahdollisimman turvalliseksi sikiön kannalta. Tarkempaa tietoa haitallisista lääkeaineista HUSin sivuilta.

Tupakka

Tupakka on nautintoaine, johon syntyy joko tapariippuvuus tai vielä voimakkaampi nikotiiniriippuvuus. Tupakalla on keskushermostoon kahtalainen vaikutus: se sekä kiihdyttää että rauhoittaa sitä. Tupakan savussa on noin 4 000:tta ainetta, joista 50 aiheuttaa syöpää. Suurin osa kemiallisista yhdisteistä kulkeutuu istukan ja napanuoran kautta kohdussa kasvavaan lapseen. (lue lisää)

Passiivinen tupakointi – se että joutuu oleskelemaan tiloissa, joissa tupakoidaan – haittaa yhtä lailla niin äidin kuin lapsen terveyttä. Nikotiini supistaa kohdun, istukan ja napasuonten seinämiä. Verisuonten supistuminen aiheuttaa kohtuvauvalle välittömän hapenpuutteen. Nikotiini ei poistu lapsesta yhtä nopeasti kuin äidistä. Synnytyksen yhteydessä on otettu lapsen napasuonesta verinäytteitä, joissa on ollut äidin verestä mitattua korkeampia nikotiinipitoisuuksia.

Nikotiini vaikuttaa lapseen muutenkin kuin hapenpuutetta aiheuttaen. Se haittaa lapsen hermoston ja aivojen kehitystä. Nikotiini hidastaa muun muassa aivosolujen jakaantumista. Häkä eli hiilimonoksidi sitoutuu happea herkemmin veren hemoglobiiniin. Hemoglobiini kuljettaa happea soluille, joten kudosten ja solujen saama happi vähenee. Häkäkaasun ja nikotiinin lisäksi tupakan savussa on muun muassa syanidia, joka on solumyrkky, sekä raskasmetalleja kadmiumia ja lyijyä.

Tupakan vaikutukset vauvaan

Kohdussa tupakansavulle altistunut vauva syntyy täysiaikaisenakin muita lapsia kevyempänä. Tupakointi myös lisää keskosena syntymisen vaaraa. Tupakkaan tottuneella vauvalla on nikotiinivieroitusoireita: hän on ärtyinen, itkuinen ja levoton. Hän tarvitsee tavanomaista enemmän hoivaa ja huolenpitoa, mutta saattaa saamastaan hoidosta huolimatta olla kiukkuinen. Myöhemmin tupakansavulle altistuneella lapsella on muita lapsia herkemmin hengitystietulehduksia ja astmaa. Lisäksi lapsen oppimis- ja keskittymisvaikeuksien taustalla saattaa olla raskaudenaikainen tupakoinnille altistuminen.

Tupakan savut kulkeutuvat äidinmaitoon. Tupakointi vähentää maitomäärää jopa 30 %:ia. Myös maidon rasva- ja ravintoarvot laskevat. Siitä huolimatta äidinmaito, imetys ja ihokosketus ovat vastasyntyneelle ja äidille tärkeitä.

Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina. Useat tulevat vanhemmat saavat raskaudesta kimmokkeen tupakoinnin vähentämiseen ja lopettamiseen. Tupakan polton lopettaminen on vaikeaa, mutta siihen on saatavilla apua. Jos tupakoit tai lähipiirissäsi on tupakointia, sinulla on mahdollisuus puhaltaa häkämittariin äitiysneuvolan ensikäynnillä. Tuemme perheitä tupakasta vieroitukseen neuvolakäynneillä ja ryhmässä.

Alkoholi

Raskaudenaikaisia alkoholinkäytön turvallisia rajoja on vaikea määritellä. Pieni määrä alkoholia ei aiheuta epämuodostumariskiä mutta keskushermoston toimintahäiriöitä aiheuttavaa alkoholinkäytön rajaa ei tunneta. Sen vuoksi alkoholia ei tule käyttää lainkaan raskauden aikana. Neuvolassa omaa ja kumppanin alkoholin käyttöä arvioidaan laajennetulla päihdekyselyllä (PDF), johon voi tutustua myös kotona. (lue lisää)

Istukka läpäisee alkoholin helposti. Se kulkeutuu kohdussa kasvavan ja kehittyvän lapsen kudoksiin kerääntyen erityisesti nestepitoisiin elimiin kuten aivoihin. Lapsesta alkoholi poistuu lapsiveteen virtsassa sekä ihon ja keuhkojen kautta. Kohtuvauva nieleskelee lapsivettä, jolloin alkoholi kulkeutuu häneen takaisin. Alkoholi poistuu lapsivedestä hitaammin kuin äidin ja lapsen verestä. Sen vuoksi lapsiveden alkoholipitoisuus saattaa olla verestä mitattuja arvoja korkeampi. Kohtuvauvan maksa ei pysty pilkkomaan alkoholia samalla tavalla kuin aikuisen; vastasyntyneenkin maksa pystyy pilkkomaan puolet vähemmän alkoholia kuin aikuisen. Lopulta alkoholi poistuu istukan kautta äitiin, jonka maksa viimein tuhoaa sen.

Kohdussa kasvavan vauvan herkimpiä aikoja ovat raskauden 24 ensimmäistä viikkoa, joiden aikana hänelle kehittyvät kaikki elimet. Runsas alkoholinkäyttö raskausaikana lisää verenvuotojen mahdollisuutta sekä ennenaikaisen synnytyksen käynnistymisen riskiä. Se vaikuttaa myös istukan toimintaan ja saattaa edistää sen ennenaikaista irtoamista.

Suurin lapselle raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä aiheutuva haitta ja ainoa ehkäistävissä oleva kehitysvamma on FAS eli fetaalinen alkoholioireyhtymä (fetal alcohol syndrome). Oireet vaihtelevat vaurion vaikeusasteen mukaan vakavasta kehitysvammasta lieviin käytös- ja keskittymisoireisiin.

Alkoholi imeytyy myös äidinmaitoon. Maidon alkoholipitoisuus on sama kuin äidin veren. Alkoholi poistuu maidosta samaa tahtia kuin verestä eli yhden annoksen poistumiseen kuluu kaksi tuntia aikaa. Imetystä ei suositella niin kauan kuin äidin veressä on alkoholia, vaikka lapsi ei tulekaan niin pienestä määrästä humalaan. Lapsi aistii äidin muuttuneen käytöksen – kovemman äänen, kömpelömmät ja rempseämmät otteet – ja on levoton ja turvaton.

Huumausaineet

Erilaiset huumeet läpäisevät istukan esteettä. Poltettavien huumeiden vaikutukset äitiin ja lapseen ovat samankaltaisia kuin tupakalla, tosin osittain vakavampia. THC eli tetrahydrokannabinoli, joka on kannabiksen vaikuttava aine, kulkeutuu äidinmaitoon. (lue lisää)

Suoneen pistettävät, hengitettävät ja tabletteina tai jauheina annosteltavat huumeet aiheuttavat lapselle erilaisia sydänvikoja, jopa sydämen pysähdyksiä, hapenpuutetta, aliravitsemusta, aivojen ja virtsateiden kehityspoikkeamia, henkistä jälkeenjääneisyyttä sekä silmävaurioita. Vastasyntyneen vieroitusoireet saattavat olla vakavia, kestää kauan ja tulla viipeellä. Nämä huumeet imeytyvät kaikki äidinmaitoon, joten imetystä ei suositella lainkaan.

Useimmat lääkkeet kulkeutuvat esteettä istukan kautta lapseen sekä imetysaikana rintamaitoon. Hoitavalle lääkärille pitää muistaa aina kertoa raskaudesta ja imetyksestä, jotta hän voi valita äidille ja lapselle turvallisen ja hoitavan lääkityksen. Omatoimista lääkkeidenkäyttöä tulee välttää.

 

 30.10.2020 12:52