Suoraan sisältöön

Nuoret ja vapaa-aika

Nuorelle vapaa-aika on erityisen tärkeä oman kasvun ja kehityksen tila. Vapaa-aika on merkityksellistä ja mahdollistaa omaehtoisuutta ja kokeiluja, sekä nuorelle tärkeiden ystävyyssuhteiden ylläpitämistä. Nykyään nuorten keskuudessa ystävyys ja kaveruus voi verkon välityksellä olla samanarvoista kuin kasvokkaiset kohtaamiset.

Mieluisa harrastus lisää nuoren henkisiä ja fyysisiä voimavaroja sekä tuottaa positiivisia elämyksiä. Harrastuksen kautta nuori voi löytää uusia sosiaalisia suhteita. On kuitenkin tavallista, että nuoren mielenkiinnon kohde vaihtuu ja pitkäaikainenkin harrastus saattaa loppua.


Tietotekniset laitteet kuuluvat elämään ja ovat yhä luontevampi osa arkea. Sosiaalisen median tai pelaamisen rajoittamista pitää miettiä silloin, jos se vie liikaa aikaa kaikelta muulta tai aiheuttaa häiriöitä arjen sujumiseen. Monissa perheissä on luotu yhteisiä pelisääntöjä laitteiden käyttämiseen mm. puhelinparkki, ruutuaika ja peliaika.

Vanhemmalle oman nuoren kasvu ja vapaa-ajan vietto voi tuoda huolenaiheita. Vanhemman tehtävänä on luoda luottamusta ja ymmärrystä oman lapsen suhteen. Mahdollisia huolenaiheita vanhempi voi hälventää pitämällä keskustelevaa ja kuuntelevaa yhteyttä omaan nuoreen ja hänen kokemusmaailmaansa. Nuoren tuleekin saada kokeilla omia sosiaalisia taitojaan ja moraalisia käsityksiään ulkomaailmassa ilman vanhemman jatkuvaa läsnäoloa.

Helsinki tarjoaa myös kohdennetumpaa nuorisotyötä Luotsi-toiminnan muodossa.18.11.2021 13:39