Suoraan sisältöön

Nuoret ja mielenterveys

Nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyy keskeisesti tunne-elämän ja ajatusten vaihtelu. Ajoittainen alakuloisuus ja ahdistus on murrosiässä yleistä ja normaalia. Kun nuoren arkitoimintoihin ja jaksamiseen ilmaantuu poikkeavuutta tai muutoksia, on tilannetta tarpeen pysähtyä tarkastelemaan. Selkeimmin esille usein nousee muutokset koulunkäynnissä, harrastuksissa tai kaverisuhteissa. Vanhemman on hyvä reagoida, jos nuori ei pääse yli jostain tilanteesta tai jos vetäytyneisyys normaalista arjesta pitkittyy. Jos nuoren ajatuksissa tai teoissa ilmenee itsetuhoisuutta (esim. viiltely, vakavat päihdekokeilut), tulee ammatillista apua hakea viipymättä.


Lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyy ikävaiheita leimaavat suuret erot yksilöiden ja sukupuolien välillä. Osa mielenterveyden häiriöistä on perinnöllisiä. Nuorisoasema tarjoaa matalalla kynnyksellä palveluita 13-23 -vuotiaille päihteillä, pelaamisella tai lievillä mielenterveyden häiriöillä oireileville nuorille ja heidän läheisilleen. Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä tai tulemalla Nuorisoaseman päivystykseen.

Yksi osa nuorisoaseman toimintaa on liikkuva työ, jonka tarkoituksena on tarjota psyykkisen voinnin, elämäntilanteen ja palvelutarpeen arviointia ja lyhytinterventiota nuorelle nuoren omassa ympäristössä. Tarjoamme myös konsultointia yhteistyökumppaneille.

Poikien puhelin 0800 948 84 (Väestöliitto)
28.10.2020 16:00