Suoraan sisältöön

Haasteita nuoren kotona

Isä kannustaa vastahakoista lasta hampaiden pesulle.

Murrosikään kuuluva kuohunta näkyy monella tasolla. Nuorelle itselleen ilmeisintä on oman kehon ja mielen muutokset. Nuoren lähipiirille, eli vanhemmille ja sisaruksille, mielialaan ja tunteisiin liittyvät vaihtelut tulevat vastaan jaetussa arjessa. Kaverisuhteissa voi tapahtua myös ennakoimattomia ja yllättäviäkin muutoksia, nuoren kokeilunhalu herää suhteessa seurusteluun, päihteisiin tai rajoihin ja sääntöihin. Vanhemman voi olla vaikea säilyttää yhteys nuoreen, jos murrosiän kuohunta on voimakasta ja nuori haastaa vanhempaa. Vanhemman tehtävä on opettaa nuorelle tärkeitä tunnetaitoja ja asettaa turvalliset rajat.

Perheet joutuvat muokkaamaan omia sovittuja tapojaan tai sääntöjä nuoren ikätason mukaiseksi, siitä huolimatta vanhempien ja lasten välille voi tulla kiistaa mm. kavereista, kotiinpaluuajoista, nukkumaanmenosta, vapauksista ja vastuusta. Perhettä voi kohdata myös muut elämän kriisit, kuten vanhempien ero, työttömyys tai vakava sairaus, jolla on suuri vaikutus kaikkiin perheenjäseniin.

Tunnelma kotona voi olla ajoittain jännittynyt ja nuoren käyttäytyminen herättää välillä epävarmuutta ja kuohuvia tunteita. Nuorella on kuitenkin paljon hienoja ominaisuuksia, jotka ovat olemassa ja joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Nuori voi olla avoin, energinen, myönteinen, kekseliäs, hyväsydäminen, luova, sosiaalinen, innostava, huumorintajuinen, tunteikas tai kenties omata jonkun erityistaidon.

Nuoruusikä on monelle epävarmuutta herättävää aikaa ja nuori voi olla erityisen herkkä kielteiselle palautteelle. Siksi on tärkeää, että nuori saa ja kuulee itse riittävästi myönteistä palautetta ja hänen toimintaansa tuetaan myönteisin keinoin.

Rajojen pitäminen on helpompaa, kun keskitytään vain tärkeimpiin asioihin eikä vahdittavia sääntöjä ole liikaa. Sääntöjä mietittäessä ja niistä sopiessa on hyvä muistaa, että ne eivät ole pelkästään rajoittamista varten, vaan mahdollistavat yhteiselon sujumisen. Selkeät toimintaodotukset auttavat kaikkia toimimaan oikein ja onnistumaan.

Lapsiperheiden sosiaaliohjaus on 11–16 vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen tarkoitettua varhaista tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa.

Lue lisää lapsiperheiden sosiaaliohjauksesta10.03.2022 12:15