Suoraan sisältöön

Nuoret (alle 16 vuotiaat)

Tästä osiosta löydät tietoa alle 16-vuotiaiden varhaisnuorten elämään ja palveluihin liittyen Helsingissä. Erillisellä Nuorten Helsinki -sivustolla on tietoa suoraan kaiken ikäisille nuorille.

Nuoruus on elämänvaihe lapsuuden jälkeen, ennen aikuisuutta. Murrosikä on yksilöllinen ja luonnollinen kehitysvaihe elämässä, eikä sen alkamista pysty nopeuttamaan tai hidastamaan. Murrosikään kuuluvat muutokset alkavat yleensä kehollisilla muutoksilla. Myös nuoren seksuaalisuus voimistuu ja kiinnostus vastakkaiseen tai omaan sukupuoleen kasvaa. Omaan muuttuvaan kehoon sopeutuminen voi aiheuttaa nuoressa ja ympäristössä hämmennystä. Kehollisten muutosten jälkeen alkaa usein mielen ja tunteiden myllerrys.


Nuorella tulee pyrkimyksiä rakentaa omaa minuuttaan itsenäisesti, uusia asioita kokeillen ja tunnustellen. Tämä saattaa aiheuttaa ristiriitoja nuoren ja vanhemman välille ja vaihe saattaa tuntua vanhemmankin näkökulmasta vaikealta. Vanhempana joutuu tarkastelemaan uudestaan omaa vanhemmuuttaan ja löytämään erilaisia tapoja ylläpitää toimivaa vuorovaikutusta omaan nuoreen. Siitä huolimatta – ja juuri sen vuoksi – vanhemman läsnäolo, kohtaamisen mahdollisuus ja tuki nuoren arjessa on erityisen tärkeää. Vanhemman kiinnostus ja tietoisuus oman nuoren asioista on yhtä tärkeää, kuin se, että antaa nuorelle luottamusta ja mahdollisuutta kokeilla omia ratkaisujaan. Nuori tarvitsee vanhemman ymmärrystä, hyväksyntää ja läheisyyttä, mutta myös rajoja ja johdonmukaisuutta.18.11.2021 13:35