Suoraan sisältöön

Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhemmat ja opettaja tapaavat vanhempainvartilla keskustellakseen oppilaan koulunkäynnistä.

Vanhemmilla on tärkeä rooli lapsensa koulun käynnin tukemisessa. Yhteistyö ja yhteyden pito kodin ja koulun välillä on tärkeää koko peruskoulun ajan. 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm.

  • vanhempainillat
  • vanhempainvartit
  • yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän kautta

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja oppivelvollisuudesta. Koulun tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja oppimista kouluyhteisön jäsenenä.

Vanhemmat myös näyttävät lapselleen mallia siitä, miten aikuiset toimivat yhdessä ja hoitavat asioita. Sillä on merkitystä, miten puhut lapsesi kuullen koulusta, opettajista ja kouluun liittyvistä asioista. Vanhempana ja kasvattajana teet yhteistyötä koulun kanssa omaan lapseesi liittyvissä asioissa.

Wilma

Wilma on verkkopalvelu, joka on käytössä kaikissa Helsingin kouluissa. Siellä on tietoa oppilaista, oppiaineista ja lukujärjestyksistä. Se on myös yksi kodin ja koulun yhteistyön kanava.

 Vanhempainyhdistys

Vanhemmilla ja kotiväellä on mahdollisuus vaikuttaa koulun asioihin.

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan ehdottamat edustajat. Helsingin opetuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta, valitsee vakituiset opettajat, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnalle hyväksyttäväksi.

Usein kouluissa toimii myös vanhempainyhdistys, joka tukee koko koulun toimintaa. Vahempainyhdistyksessä voit oman kiinnostuksesi mukaan osallistua lasten ja nuorten hyväksi tehtävään koulun kehittämiseen. Samalla myös tutustut muihin vanhempiin ja koulun henkilökuntaan paremmin.

 

 26.02.2021 14:09