Suoraan sisältöön

Kiusaaminen ja yksinäisyys

Lapsi lukee itkien matkapuhelimesta kiusausviestiä toisten lasten nauraessa ja pilkatessa kauempana.

Kiusaaminen

Kiusaamista voi olla koulussa, vapaa-ajalla, harrastuksissa ja yhä enemmän netissä ja sosiaalisessa mediassa. Lapsesi voi joutua kiusatuksi tai kiusata toisia silloinkin, kun hän on yksin omassa huoneessaan. Kiusaaminen on tahallista ja toistuvaa pahan mielen aiheuttamista. Usein kiusattu on jollakin tavalla heikommassa asemassa, eikä voi tasavertaisesti puolustautua kiusaajia vastaan.

Kiusaaminen voi olla sanallista, epäsuoraa, fyysistä tai esimerkiksi kännykän kautta tapahtuvaa. Lue lisää kiusaamisen muodoista KiVa Koulu  -sivuilta. Kiusaamista on esimerkiksi toistuva nimittely, töniminen, ryhmän ulkopuolelle jättäminen ja luvaton kuvien levittäminen. Kiusaajan ja kiusatun lisäksi koko muu ryhmä osallistuu kiusaamiseen eri tavoilla. Jotkut tukevat kiusaajaa auttamalla ja kannustamalla, toiset ovat hiljaa ja hyväksyvät tilanteen, jotkut asettuvat tukemaan kiusattua. Lisää ryhmän eri rooleista KiVa Koulu -sivulta.

Vanhempana voit auttaa lastasi arvostamaan toisia. Kannusta lastasi kertomaan aikuisille, jos hän näkee tai kokee kiusaamista. Kiusatun puolustaminen on rohkea ja oikea teko. Kysele lapseltasi, miten koulussa menee ja kenen kanssa hän on siellä viettänyt aikaa. Näin osoitat, että olet kiinnostunut lapsesi arjesta. Näin mahdollinen yksinäisyys tai kiusaaminenkin saattaa tulla esille. KiVa Koulu -sivuilla on hyviä vinkkejä siihen, mitä kotona voi tehdä kiusatun tukemiseksi ja kiusaamista vastaan.

 

Mitä tehdä, jos lastasi kiusataan netissä tai kännykällä? Lähde: KiVa Koulu

  • Neuvo lastasi, että viestejä, jotka ovat kiusaajalta tai täysin vieraalta lähettäjältä, ei tarvitse avata.
  • Kiusaamisviesteihin ei yleensä kannata vastata kuin yhden kerran, lyhyesti ja asiallisesti.
  • Jos selviää, että viestin lähettäjä on lapsesi kanssa samassa koulussa, ota yhteyttä koulun henkilökuntaan.
  • Jos kiusaaminen jatkuu, kannattaa harkita lapsen sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron vaihtamista.
  • Kiusaamisviestit voi tarvittaessa tallentaa tai kirjata ylös jatkotoimenpiteitä varten.
  • Voit myös asettaa sähköpostiohjelman suodattamaan tietyltä lähettäjältä tulevat viestit omaan kansioonsa, jotta lapsesi ei tarvitse lukea niitä

Kiusaamisen ehkäiseminen 

Kiusaamiseen puuttuminen 

Kiusaamisen kohteeksi joutuneen lapsen vahvistaminen 

 

Yksinäinen lapsi katsoo surullisena matkapuhelintaan.

Yksinäisyys

Yksinäisyyden kokemus on todella ikävä. Siihen voi olla monia syitä. Voit tukea ja auttaa omaa lastasi, jos hän on jäänyt yksin. Vaikka lapsellasi olisi kavereita, on silti hyvä kannustaa häntä juttelemaan myös itsekseen välitunnilla olevalle luokkatoverille. Tutustumalla voi saada uusia ystäviä ja vähentää muiden yksinäisyyttä. Ryhmän ulkopuolelle jättäminen on kiusaamista, josta lisää voi lukea yläpuolelta.

Yksin oleminen ja yksinäisyys eivät ole sama asia. Jos lapsesi viettää paljon aikaa itsekseen, hän voi olla myös tyytyväinen siihen. Se ei aina tarkoita, että hän olisi yksinäinen tai hänellä ei olisi kavereita. Kannattaa siis puhua lapsen kanssa. Voit esimerkiksi kysyä, onko hänellä hauskaa välitunneilla tai kotona ollessa. 

Jos lapsesi kokee yksinäisyyttä ja kertoo siitä, se vaatii rohkeutta. Kiitä lasta rohkeudesta ja luottamuksesta. Usko lastasi ja ota hänen kokemuksensa vakavasti. Vanhemman tuki on lapselle tärkeää.

 

Aikuisen on mahdollista helpottaa ja vähentää nuoren tai lapsen kokemaa yksinäisyyttä monella tavalla, Lähde: Mielenterveysseura

1. Yksinäisyys on usein niin satuttava tunne, että siitä voi olla vaikea kertoa. Ota asia puheeksi hienovaraisesti.

2. Kannusta lasta tai nuorta ja auta näkemään hänen hyvät piirteensä. Muista kertoa, että yksinäisyys ei ole hänen vikansa. Välitä toivoa siitä, että tilanne tulee muuttumaan.

3. Koulussa opettajan olisi hyvä käyttää opetusmenetelmiä, jotka helpottavat toisiin tutustumista ja rohkaisevat toimimaan kaikkien kanssa.

4. Harjoitelkaa yhdessä sosiaalisia taitoja ja toisiin tutustumista niin koulussa kuin kotona. Pohtikaa esimerkiksi tapoja, miten ja missä tutustua toisiin ja miten aloittaa keskustelu.

5. Keskustelkaa esimerkiksi koululuokassa yhdessä yksinäisyydestä. Miltä tuntuisi jäädä ryhmän ulkopuolelle ja olla yksinäinen ja torjuttu. Mitä silloin haluaisi muiden tekevän?28.10.2020 15:26

Kaveritaidot

Vinkkejä lapsen sosiaalisten taitojen kehittämiseen

Itsetunto

Miten tuen lapsen itsetuntoa?

Toimivat suhteet

Miten voit itse vaikuttaa perheen ilmapiiriin?

Lapsen mielenterveys

Miten voit tukea lapsen mielen hyvinvointia?