Suoraan sisältöön

Kaveritaidot

Kaverukset hyppivät hyppynarulla, skeittaavat ja potkulautailevat.

Lapsi oppii sosiaalisia taitoja ympärillään olevilta ihmisiltä. Lapsen luonne ja temperamentti vaikuttaa siihen, millä tavalla lapsi näkee ja kokee tilanteita. Kaikki voivat silti yhtä hyvin oppia ja opetella toimimaan sosiaalisissa tilanteissa. 

Vanhempana ja kasvattajana voit tukea lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Voit myös kannustaa ja viedä lastasi häntä kiinnostaviin harrastuksiin. Myös sosiaaliset taidot kehittyvät harjoittelemalla.

Lapsi omaksuu lähipiiristään käyttäytymismalleja siitä, miten eri tilanteissa toimitaan. Siksi sinun on hyvä pohtia omia tunne- ja vuorovaikutustaitojasi: 

  • tunnistanko omia tunteitani?
  • tunnistanko lapseni tunteita ja tarpeita?
  • osaanko kuunnella ja antaa tilaa toisille?
  • ilmaisenko tunteitani ja toiveitani läheisilleni selkeästi?

Kukaan ei ole täydellinen kasvattaja, mutta omat kehityskohteensa on hyvä huomata. Kun itse olet tietoinen tunteistasi ja toiminnastasi erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, sinun on helpompi ohjata myös lastasi hyvään vuorovaikutukseen muiden kanssa.

 

Vinkkejä: Miten vahvistan vuorovaikutusta ja tunnetaitoja yhdessä lapsen tai nuoren kanssa?, Lähde: Suomen Mielenterveysseura

  1. Puhukaa tunteista, etsikää niille nimiä, tarkkailkaa missä ne tuntuvat. Kerro myös omista tunteistasi ja näytä, miten toimit niiden kanssa.
  2. Pohtikaa, miten tunteet vaikuttavat toimintaan. Miten vuorovaikutuksessa vaikkapa ärtymys tulee esille, vaikka sillä ei olisi mitään tekemistä puhekumppanin kanssa.
  3. Antakaa toisillenne myönteistä palautetta onnistumisista.
  4. Harjoitelkaa läsnäoloa ja toisen kuuntelemista. Aikuinen voi antaa pienemmällekin lapselle mallin siitä, mitä tarkoittaa toisen sanojen kuuleminen ja tunteiden kohtaaminen.

 10.12.2019 12:03