Suoraan sisältöön

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on jatkoa neuvolassa aloitetulle työlle. 

Kouluterveydenhoitoon vai terveysasemalle?

Se on ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Kouluterveydenhoidossa vahvistetaan ja tuetaan jokaisen lapsen, nuoren ja perheen omia voimavaroja.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren 

  • terve kasvu ja kehitys sekä
  • koulunkäyntikyky. 

Koulun terveydenhoitaja on mukana varmistamassa koulun terveellisyyttä ja turvallisuutta. Terveydenhoitaja ja lääkäri tukevat koko perheen hyvinvointia yhteistyössä koulun muiden ammattilaisten kanssa.

Koululainen on terveystarkastuksessa koulun terveydenhoitajan luona.

Terveydenhoitaja tapaa jokaisen oppilaan vuosittain määräaikaisissa terveystarkastuksissa. 

Näissä tarkastuksissa seurataan oppilaan ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. 

Terveydenhoitaja keskustelee lapsen kanssa ja tekee tarvittavia tutkimuksia. Lisäksi hän antaa lapsille ja nuorille yleisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Luokilla 1, 5 ja 8 tehdään laaja-alaiset terveystarkastukset. Niihin sisältyvät terveydenhoitajan tekemän tarkastuksen lisäksi 

  • lääkärintarkastus sekä 
  • vanhemman/vanhempien tapaaminen ja haastattelu. 

Näiden tarkastusten tavoitteena on saada laaja-alainen kuva lapsen ja perheen elämäntilanteesta sekä terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Terveystarkastuksista annetaan vanhemmille joko suullinen tai kirjallinen palaute.


Jos sairas lapsi tarvitsee lääkärin tai terveydenhoitajan arviota tai hoitoa, vie hänet omalle terveysasemallenne.

Myös lapsen pitkäaikaissairauksien hoito ja seuranta kuuluvat terveysasemalle.

Kouluterveydenhuoltoon vai terveysasemalle?

 

Koulu

Terveysasema

Tietoa

Psyykkisen (mielen) ja psykososiaaliset pulmat

X

X

Ota yhteyttä siihen paikkaan, joka tuntuu parhaimmalta.

Oppimisvaikeudet, joita koulun tukitoimet eivät ole helpottaneet

X

-

 

Epäilyt oppimiskyvyn heikkenemisestä (esim. runsaat poissaolot)

X

-

 

Skolioosiepäily (selkärangan vinouma)

X

-

Skolioosi ei aiheuta kipuja. Varhaisesta havaitsemisesta on hyötyä. Näin selän vaikea vinoutuminen voidaan estää.

Pituuskasvun häiriö

X

-

 

Viivästynyt tai varhainen murrosikä

X

-

Murrosiän kehityksen seuranta kuuluu kouluterveydenhuoltoon.

Lihominen ja laihtuminen

X

-

Kuuluu ensisijaisesti kouluterveydenhuoltoon.

Kuukautisvaivat

 

 

Tapauskohtaisesti.

Raskauden hormonaalinen ehkäisy

-

X

Peruskouluikäiset ohjataan yleensä keskitettyyn ehkäisyneuvolaan.

Pitkäaikaissairaudet

-

X

Kuuluvat terveysasemalle. Koululääkärin määräaikaistarkastuksissa varmistetaan, että hoito ja seuranta ovat kunnossa.

Akne, vatsavaivat, päänsärky, yökastelu, allergiat, ihottumat sekä hengitystie-, tuki- ja liikuntaelinoireet

-

X

Jos vaiva tulee esiin koululääkärintarkastuksessa, lääkäri voi hoitaa tai ottaa kantaa. Jatkohoitoon ohjataan yleensä terveysasemalle (niin koululääkäriltä kuin terveydenhoitajalta).

Nuha, yskä, astman toteaminen ja seuranta

-

X

 

Epäily vakavasta sairaudesta

-

X

Jos tulee esiin koulussa, terveydenhoitaja kysyy ohjeita välittömästi koululääkäriltä tai muulta kaupungin lääkäriltä.


Usein kysyttyä koulun lääkärintarkastuksesta – koululääkäreiden vastauksia lasten ja nuorten kysymyksiin

1. Miksi lääkärintarkastukseen pitää mennä, onko pakko? 
2. Mitä siellä tehdään? 
3. Miksi pitää kertoa niin paljon omasta elämästä? 
4. Kertooko lääkäri asioitani muille? 
5. Miksi pitää ottaa paita tai housut pois? 
6. Onko koululääkäri samanlainen kuin normaali lääkäri? Miten heidät on koulutettu? 


JAA
09.03.2020 13:30

Oppilaan hyvinvointi

Oppilashuolto tukee lapsen hyvinvointia koulussa.

Suun terveys

Tietoa suun hoidosta ja suun terveystarkastuksista

Terveysasemat

Jos kotona tulee huoli lapsen terveydestä, ota yhteyttä terveysasemalle, josta voit varata ajan yleislääkärille tai terveydenhoitajalle.

Lapsi koulussa

Tietoa vanhemmalle mm. loma-ajoista, kiusaamisen ehkäisystä ja vanhempaintoiminnasta.