Suoraan sisältöön

7–9-vuotiaat

Seitsenvuotiaasta yhdeksänvuotiaaksi lapsi on yleensä rauhallinen ja innokas. Tuore koululainen oppii nopeasti uutta ja osaa työskennellä yhdessä muiden kanssa. Välillä lapsi haluaa tehdä asiat itse. Toisena hetkenä hän kaipaa vanhemman tukea, syliä ja huomiota.

Jokainen lapsi kasvaa ja kehittyy omaan tahtiinsa. Kehitysvaiheisiin liittyvät tiedot ovatkin vain suuntaa antavia.

Seitsemänvuotias lapsi leikkii seikkailevaa prinssiä koiransa kanssa.

Vaikka koulu jo alkaa, leikkiminen ja oma puuhastelu on lapsen oikeus. Anna siis lapselle aikaa leikkiä.

Lapsi voi tarvita tukea ailahtelevien tunteidensa hallintaan. Hän haluaa onnistumisen kokemuksia ja kiitosta tekemistään asioista. Voit antaa lapselle hänen tasolleen sopivia kotitöitä ja muita tehtäviä, jotka hän voi saada valmiiksi.

7–9-vuotias lapsi osaa jo aika hyvin erottaa oikean ja väärän. Perheessä säännöistä sopiminen ja neuvottelu tärkeää.

Lisää tietoa 7–9-vuotiaan kehityksestä löydät esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetistä ja Väestöliiton sivuilta. Lisää linkkejä löydät linkkilistasta.

 

Lapsen tunteiden, kokemusten ja seksuaalisuuden kehityksestä videoilla kertoo lastenpsykiatri Raisa Cacciatore.26.02.2021 14:00