Suoraan sisältöön

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun palvelutiimi ylähengitystieinfektio-oireisille lapsiperheille – apua kotiin arjen haasteisiin

Lapsiperheiden kotipalvelu on perustanut palvelutiimin infektioon sairastuneiden perheiden auttamiseksi. Palvelutiimin työntekijät työskentelevät perheissä, joissa on ylähengitystieinfektio- tai vatsaoireita tai joissa perhe on karanteenissa tai sairastunut koronavirukseen. Työntekijät toimivat kotikäynnin aikana täydessä suojavarustuksessa. Tiimi työskentelee Paloheinän terveysasemalta perheiden kotiin koko Helsingin kaupungin alueella.

Kotipalvelua voi saada, kun perheen toimintakyky on alentunut tai erityisen elämäntilanteen perusteella on tullut huoli lapsen kasvusta ja kehityksestä. Käytännön apu voi olla esimerkiksi lastenhoidossa ja kasvatuksessa sekä arjen toiminnoissa auttamista ja ohjaamista.

Palveluun hakeudutaan olemalla yhteydessä alueen kotipalvelun johtavaan ohjaajaan. Lapsiperheiden kotipalvelua tarvitseva, infektio-oireista kärsivä perhe voi myös itse ottaa yhteyttä Lapsiperheiden sosiaalineuvonnan puhelinpalveluun p. 09 3101 5454.


Lapsiperheiden kotipalvelu auttaa perhettä, jonka äiti on sairastunut.

Kotipalvelun perhetyö on tilapäistä perheen arjen tukemiseen tarkoitettua työtä, jota voi saada alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella.

Kotipalvelun tarve voi kohdata kun:

-  tarvitset tukea lasten hoidossa ja kasvatuksessa
-  tarvitset konkreettista apua arjen sujumiseen
-  olet huolissasi omasta jaksamisestasi
-  perheen vanhempi on sairastunut fyysisesti tai psyykkisesti
-  tarvitset tilapäistä lastenhoitoapua asiointikäyntien ajaksi
-  perheeseenne on syntynyt useampi lapsi
-  perhettänne on kohdannut kriisi

Lapsiperheiden kotipalvelun avulla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden pulmia mahdollisimman varhain.

Tavoitteena on keskustelemalla, ohjaamalla ja yhdessä tekemällä, perheen omien voimavarojen avulla, edistää perheen arjessa selviytymistä sekä lapsen hyvää kasvua ja kehitystä.

Kotipalvelua haetaan ottamalla yhteyttä oman asuinalueen johtavaan ohjaajaan.

Kotipalvelun maksutaulukko (pdf)

Toimipaikat

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksulaskuri

Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli

Huom! Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelien voimassaoloaika ja myönnetyt tuntimäärät säilyvät toistaiseksi ennallaan vallitsevassa poikkeustilassa.
Lue lisää asiakastiedotteesta (pdf)

 

 19.05.2020 15:50